Vasakronan erhåller rating från Moody’s

2018-05-07

Vasakronan har idag erhållit en rating från Moody´s med betyget A3, stabila utsikter. Den starka ratingen bygger på Vasakronans högkvalitativa fastighetsportfölj, goda finansiella nyckeltal samt den starka kopplingen till bolagets ägare Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och även den största aktören bland företag på den svenska kapitalmarknaden. Sedan ett antal år tillbaka har bolaget dessutom varit aktiva på den norska kapitalmarknaden. Per den 31 mars 2018 uppgick den totala skulden till 58,9 mdkr, varav 41,2 mdkr utgjordes av icke säkerställda obligationer och företagscertifikat.

Bolagets finansiella målsättning är att ha en så diversifierad finansieringsstruktur som möjligt, både avseende löptider och finansieringskällor:

– En publik rating ger oss ökad tillgång till kapital med längre löptider i befintliga marknader. Att ett oberoende institut som Moody’s gör en omfattande genomlysning av Vasakronan skapar ytterligare transparens gentemot investerare och ratingen banar väg för goda upplåningsmöjligheter även på nya marknader. Det goda betyg vi får är ett bevis för beståndets kvalitet och ett uttryck för bolagets starka ägarstruktur, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070-553 80 62

E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Thomas Nystedt
Finanschef Vasakronan
Tel: 070-686 25 41
Epost: thomas.nystedt@vasakronan.se

Media

FREDRIK W DSCF4457

FREDRIK W DSCF4457

Fotograf: Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 128 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 176 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se