Vasakronan emitterar världens första gröna certifikat för finansiering av gröna tillgångar

I november 2013 emitterade Vasakronan världens första gröna företagsobligation. Sedan dess har 18,5 mdkr emitterats vilket gör Vasakronan till Nordens största emittent av gröna företagsobligationer. Idag den 21 september emitterar bolaget världens första gröna certifikat där likviden är öronmärkt för gröna tillgångar.

Sedan Vasakronan bildades 2008 har bolaget fokuserat på att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning men aldrig på bekostnad av människa eller miljö. Ett genomtänkt och systematiskt arbete har gjort det möjligt att halvera energianvändningen i bolagets fastighetsbestånd, sänka koldioxidutsläppen från verksamheten med 97 procent samt miljöcertifiera 85 procent av fastighetsbeståndet.

2010 lanserade Vasakronan som första bolag i Sverige så kallade gröna hyresavtal, något som idag har utvecklats till branschstandard. 2013 emitterade bolaget världens första gröna företagsobligation och 2018 rankas Vasakronan som etta i Europa inom segmentet kontor och det nionde mest hållbara fastighetsbolaget i världen i Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).

Idag tar Vasakronan nästa steg och emitterar världens första gröna certifikat.

En förutsättning för att kunna ge ut gröna certifikat är att det finns tydliga riktlinjer för vad som får definieras som en grön tillgång. Vasakronan har därför tagit fram ett nytt omarbetat och utvidgat ramverk för grön finansiering; Vasakronan – Green Finance Framework. Ramverket omfattar därmed alla låneinstrument där likviden är öronmärkt för gröna investeringar. Ramverket har granskats av Center for International Climate Research (CICERO) och fått högsta betyget Dark Green.

Med det nya ramverket erbjuds investerare gröna certifikat som följer Green Bond Principles och där kapitalet är öronmärkt för gröna tillgångar.

– Det är numera uppenbart för alla att det är lönsamt att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt. När vi nu tillför nya gröna låneinstrument erbjuder vi kapitalmarknaden ytterligare möjligheter att aktivt bidra till minskad klimatpåverkan, säger Thomas Nystedt, Finanschef Vasakronan.

De första tre gröna certifikaten uppgår till 610 mkr och har emitterats i samarbete med SEB som även varit delaktiga i arbetet med att ta fram konceptet för gröna certifikat för finansiering av definierade gröna tillgångar. Certifikatet kommer att listas på Nasdaq Stockholms nya lista för gröna certifikat. Bland investerarna återfinns Alcur Fonder AB, LKAB, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Nordea Asset Management, Swedbank Robur Fonder AB och SEB Investment Management.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Nystedt

Finanschef 070-686 25 41 · 08-566 205 41

Anna Denell

Hållbarhetschef 070-968 15 81 · 08-566 205 81