Allt enligt 626 beslutsfattare på Sveriges största företag.

​Vasakronan har utsetts till Sveriges mest hållbara fastighetsbolag i studien Sustainable Brand Index Business to Business (B2B). Studien har undersökt vad beslutsfattare på de största företagen i Sverige tycker om aktörer i nio olika branscher. Vasakronan vinner framför konkurrenten Klövern. Sist i branschen kommer Pandox, strax efter Wihlborgs.

Sustainable Brand Index™ är Nordens största varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet. Studien har genomförts utifrån ett konsumentperspektiv sedan 2011 och genomförs första gången 2017 också utifrån ett B2B-perspektiv.

Vasakronan är också bland de högst rankade företagen i studien totalt sett och kommer på plats 17 av 74. Total vinnare är byggbolaget Skanska före konkurrenten NCC. Peter Östman, Kommunikationschef Vasakronan, var på plats på prisutdelningen i morse:

– Att Vasakronan strävar efter att jobba hållbart i varje del av verksamheten tror jag samtliga medarbetare skulle skriva under på. Utmaningen kan vara att få andra att förstå det och den roll vi spelar som fastighets- och stadsutvecklare. I det arbetet är alla våra medarbetare kommunikatörer och varje möte räknas. Det här erkännandet är ett bevis på att vi gjort ett bra arbete tillsammans hela vägen.

Sustainable Brand Index är Nordens största studie om hållbarhet och har genomförts sedan 2011. 2017 är första året som den inte bara genomförs bland konsumenter utan även beslutsfattare. Målgruppen är exekutiva beslutsfattare på företag med över 400 miljoner kronor i omsättning. Studien genomfördes under april-juni 2017 och totalt intervjuades 626 beslutsfattare om 74 varumärken och deras miljöansvar samt sociala ansvarstagande.

Utgångspunkten för undersökningen är FN Global Compacts 10 principer om miljöansvar och socialt ansvarstagande och FN:s globala hållbarhetsmål. Detta kompletteras med en definition som fokuserar på beslutfattarnas egen uppfattning av hållbarhet – deras förväntningar och krav på sina leverantörer.

Klicka här för att se hela listan över de mest hållbara företagen och läsa mer om undersökningen.

På bild från vänster: Erik Elvingsson Hedén, Vd SB Insight och Peter Östman, Kommunikationschef Vasakronan.

För mer information, vänligen kontakta:

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se