Målsättningen för samarbetet är att vidareutveckla varumärket Ideon och lyfta området till en tillväxt- och kunskapsmiljö för utvecklings- och forskningsbolag i världsklass.

Med det nya aktiebolaget – Ideon AB – bildas en av Europas största tillväxtarenor med mer än 500 bolag eller verksamheter och cirka 10 000 anställda. Samarbetet i Ideon AB ska drivas tillsammans av fastighetsbolagen. De offentliga aktörerna Lunds universitet, Region Skåne och Lunds kommun är också parter i samarbetet.

Ideon AB ägs av de fyra fastighetsägarna med 25 procent vardera. Varje part tar ansvar för att utveckla sin del av helheten och behåller samtidigt sin egen unika profil, sitt branschnätverk och sin ägandestruktur. Inom ramen för samarbetet är det marknadsföring och samverkan mellan parterna som står i fokus.

Gruppen har arbetat fram ett förslag till organisation och arbetsordning som nu antagit av styrgruppen där även Länsstyrelsen och Handelskammaren finns representerade. Mats Lindoff är ny styrelseordförande i det ombildade och vidgade Ideon AB och rekrytering av en verksamhetsansvarig pågår.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Kjellin
Chef region Öresund
Tel: 070-575 75 83
E-post: anders.kjellin@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se