Vasakronan återigen utsett till ett av världens mest hållbara fastighetsbolag

2022-10-18

I årets upplaga av GRESB placerar sig Vasakronan återigen i den absoluta världstoppen bland fastighetsbolag. Vasakronan bedöms i två stora segment med stor konkurrens. För förvaltningsbeståndet bedöms bolaget i segmentet kontor/handel och för projektutveckling i segmentet kontor. I båda fallen utses Vasakronan till global sektorledare.

Idag publiceras resultatet i 2022 års upplaga av GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark. Indexet används av investerare för att bedöma möjligheter, risker och förbättringar som behöver göras för att möta samhällsbyggnadssektorns omställningsbehov och höjda krav på hållbarhet.

I årets undersökning deltog ett stort antal fastighets- och infrastrukturbolag från hela världen med ett samlat värde om hisnande 8 600 miljarder USD ($8.6 trillion). Samtliga bolag bedöms inom flera olika områden som till exempel styrning, hållbarhetsrapportering, riskanalys och andel miljöcertifierade fastigheter – områden som Vasakronan arbetat målmedvetet och strukturerat med länge.

Vasakronan bedöms i två kategorier, förvaltningsfastigheter och projektutveckling, och bolaget får mycket höga poäng i båda kategorierna. I kategorin förvaltningsfastigheter når Vasakronan 95 poäng av 100 möjliga. I kategorin projektutveckling når bolaget 100 av 100 poäng. Den höga andelen miljöcertifierade fastigheter, 94 procent, och det systematiska energispararbetet är två av de områden där Vasakronan får mycket höga poäng. Som en konsekvens placerar man sig som nummer ett i båda undersökningarna.

– Utfallet i GRESB är ett fantastiskt fint kvitto på det arbete vi gör. Vi har jobbat länge och systematiskt med hållbarhetsfrågorna och medarbetarnas engagemang för frågorna är stort. Det driver utvecklingen och gör att vi hela tiden höjer ambitionen. Digitaliseringen gör att vi på ett enkelt sätt kan följa upp och rapportera in kvalitetssäkrad hållbarhetsdata på fastighetsnivå i hela portföljen, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan. Vi ser också att våra ansträngningar för att nå en högre grad av cirkularitet och minskad klimatpåverkan inom våra projekt bidrar till vår topplacering inom projektutveckling.

Johanna Skogestig konstaterar att intresset för hållbarhetsfrågor ökar konstant och att många av bolagets intressenter har dem högt upp på agendan. Hon poängterar också att allt numera inte handlar om miljö och klimat.

– Vi ser ett växande intresse för sociala frågor som trygghet, säkerhet samt arbetsmiljö- och villkor i leverantörsledet, frågor som lätt tappas bort i samhällsbyggnadssektorn. Här finns ett stort jobb att göra så det är glädjande att se att även de frågorna är på frammarsch.

Anna Denell är hållbarhetschef på Vasakronan och hon ser att det börjar bli tajt i världstoppen.

– Många fastighetsföretag jobbar hårt för att bli bättre inom hållbarhet och ambitionsnivån höjs ständigt. Jag tar det som intäkt för att det numera är uppenbart för alla att det är lönsamt att integrera hållbarhetsfrågorna i sin affärsmodell på riktigt.

About GRESB

GRESB is a mission-driven and industry-led organization providing standardized and validated Environmental, Social, and Governance (ESG) data to financial markets. Established in 2009, GRESB has become the leading ESG benchmark for real estate and infrastructure investments across the world, used by more than 170 institutional and financial investors to inform decision-making. For more information please visit GRESB.com

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Anna Denell
Hållbarhetschef
Tel: 070-068 75 17
E-post: anna.denell@vasakronan.se  

Media

GRESB w1200

GRESB w1200

Johanna Skogestig DSF7792

Johanna Skogestig DSF7792

Fotograf: Gustav Kaiser

Anna Denell DSF4471

Anna Denell DSF4471

Fotograf: Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 196 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 168 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se