Vasakronan återigen utsett till ett av världens mest hållbara fastighetsbolag i GRESB

2023-10-27

Vasakronan bedöms i två kategorier med stor konkurrens, befintliga fastigheter och projektfastigheter inom segmentet kontor och handel. I kategorin projektutveckling når Vasakronan 100 av 100 möjliga poäng och utses därmed återigen till global sektorledare. I kategorin befintliga fastigheter når bolaget 93 poäng av 100 möjliga och placerar sig därmed i världstoppen även i den kategorin.

GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark, är ett verktyg som används av investerare för att bedöma möjligheter, risker och förbättringar som behöver göras för att möta samhällsbyggnadssektorns omställningsbehov och höjda krav på hållbarhet.

Vasakronan har deltagit i GRESB sedan 2012 och har alltsedan dess placerat sig i världstoppen år efter år.

I årets undersökning deltog 2 084 fastighetsbolag från hela världen med ett samlat värde om hisnande 7 200 miljarder USD ($7.2 trillion). Samtliga bolag bedöms inom flera olika områden som till exempel styrning, hållbarhetsrapportering, riskanalys och andel miljöcertifierade fastigheter – områden som Vasakronan arbetat målmedvetet och strukturerat med länge.

Vasakronan erhåller höga poäng inom alla områden som bedöms, men den höga andelen miljöcertifierade fastigheter, 94 procent, och det systematiska avfalls- och energispararbetet är tre av de områden där Vasakronan får högre poäng än övriga bolag som deltar.

– Vi har jobbat länge och systematiskt med hållbarhetsfrågorna och medarbetarnas engagemang för frågorna är stort. I tolv års tid har vi valt att delta i GRESB och varje år har vi använt resultatet för att identifiera och genomföra förbättringsmöjligheter samt analysera hur vi ligger till jämfört med andra bolag. GRESB har även på ett bra sätt bidragit till att öka medvetenheten och vikten av hållbarhetsfrågorna hos andra aktörer, säger Anna Denell, hållbarhetschef.

– Framöver ser vi dock att GRESB inte längre fyller den funktion det tidigare gjort. Nya regleringar och ny lagstiftning är på väg och hållbarhetsfrågorna går därmed in i ett helt nytt skede. EUs gröna taxonomi och CSRD ställer mycket tuffa krav på transparent och jämförbar information och data om fastigheters hållbarhetsprestanda. Det tycker vi är bra men det gör också att vårt behov av den här sortens frivillig benchmark minskar.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Denell
Hållbarhetschef

Tel: 070-968 15 81
E-post: anna.denell@vasakronan.se  

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Anna Denell

Anna Denell

Fotograf: Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 182 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning. Men aldrig på bekostnad av människor och miljö. Läs mer på www.vasakronan.se