Global Real Estate Sustainability Benchmark, GRESB, visar att Vasakronans hållbarhetsarbete är bäst i Sverige men även att företaget har en bit kvar jämfört med fastighetsföretag i andra delar av världen.

Onsdagen den 2 oktober, stod Vasakronan som värd för ett branschseminarium på temat Global Real Estate Sustainability Benchmark, GRESB. På närvarolistan stod både fastighetsägare, rådgivare och olika fastighetsinvesterare.

Sander-Paul van Tongeren, GRESB, presenterade det fullständiga resultatet som baseras på de totalt 543 fastighetsbolag och fastighetsfonder som rapporterat in sina enskilda resultat till GRESB. Han konstaterade bland annat att fastighetsägare världen över, och med ambitioner inom hållbarhet, sedan förra året har minskat sin energikonsumtion med 5 procent. Därmed har de också minskat utsläppen av växthusgaser med 2,5 procent. En minskning som motsvarar utsläppen från 270 000 bilar.

– Alla tecken tyder på ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor inom fastighetsbranschen, från investerare, ägare och hyresgäster. Vår undersökning visar bland annat att över 90 procent av de medverkande bolagen har en långsiktig strategi för hållbarhet och att 80 procent av bolagen hanterar frågan på styrelsenivå, sade Sander-Paul van Tongeren.

Av de 543 som deltagit i årets undersökning kommer 12 från Sverige och Sander-Paul van Tongeren konstaterade att av dessa var det bara Vasakronan som nådde den högsta nivån ”Green Star”.

– Vi visste att vi var en grön stjärna men inte att vi var ensamma i Sverige, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan. Det känns naturligtvis oerhört bra. Samtidigt visar GRESB att många företag i Europa har kommit ännu längre så det är viktigt att vi inte slår oss till ro utan fortsätter att jobba med hållbarhetsfrågorna. De har gått från att vara viktiga för varumärket till att vara avgörande för vår lönsamhet och jag är övertygad om att detta kommer att gälla för hela vår bransch.

Mer om GRESB hittar du här.

Den fullständiga rapporten hittar du här.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Anna Denell
Hållbarhetschef
Tel: 070-968 15 81
E-post: anna.denell@vasakronan.se