Urban Outfitters och Normal till Sergelgatan

2023-03-29

Uppgraderingen av Sergelgatan i centrala Stockholm börjar gå mot sitt slut och nu är det klart att både Urban Outfitters och Normal etablerar sig på stråket. Urban Outfitters hyr 800 kvadratmeter butiksyta i gatuplan och Normal etablerar sig på 600 kvadratmeter i tunnelbaneplan. Med det är merparten av lokalerna uthyrda.

Sergelgatan i centrala Stockholm löper från Hötorget till Sergels torg och var Sveriges första riktiga gågata – bilfri och butikstät redan från början. Den invigdes 1959 med kungen på plats. Sedan en längre tid tillbaka genomgår Sergelgatan en omfattande ombyggnad med målet att återge Sergelgatan något av sin forna glans.

Vasakronans ambition har varit att skapa en ny upplevelse i gatuplan med en bra mix av upplevelsekoncept, mat, möten och shopping. Att koppla ihop spännande grannar som Kulturhuset och Space vid Sergels torg med Konserthuset och Filmstaden vid Hötorget.

– Sergelgatan ligger i Stockholms bästa kommunikationsläge och ungefär 250 000 människor passerar gatan varje vecka. Bara i Hötorgshusen jobbar tusentals människor. Det är för alla de människorna vi utvecklar stråket och det tycker jag vi har lyckats bra med, säger Jan-Erik Hellman, chef investeringar och projekt. 

En rad aktörer som bland andra Paradox Museum, Arkivet, RC Chocolat, Designtorget, Didriksons brand store, Soyokaze samt restaurang Italienskan och Hötorgets kvarterskrog är redan på plats. Urban Outfitters tillträder den 1 april och slår upp sina dörrar till sommaren. Under våren återinvigs dessutom den upprustade Sergelterrassen och de två offentliga konstverk som ska pryda de nya inomhustorgen mellan Hötorgshus 1-2 och 3-4. Normal tillträder sin lokal i augusti och öppnar under hösten.

Projekt Sergelgatan i korthet

Projektet har omfattat en renovering och ombyggnation av lokaler i gatuplan och underliggande plan kopplade till Vasakronans fyra fastigheter Hötorgshus 1, 2, 3 och 4. Butikslokaler på plan 2 har ställts om till kontor och en ny konferensanläggning invigs till sommaren. Restaurangytorna i området har fördubblats och plats för upplevelsekoncept har skapats.

Satsningar har gjorts på ny fastighetsteknik, renovering av garagen, nya fasader, inglasning av Hötorgsgången mellan hus 1 och 2, nya kontorsentréer, cykel- och omklädningsrum samt en uppgradering av Hötorgsterrassen.

Om Urban Outfitters

Om Normal

Om Sergelgatan och Sergelstan

För mer information, vänligen kontakta:

Jan-Erik Hellman
Chef Investeringar och projekt
Tel: 076-844 19 20
E-post:
jan-erik.hellman@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Jan-Erik Hellman

Jan-Erik Hellman

Sergelgatan

Sergelgatan

Hötorgshus 1

Hötorgshus 1

Foto Ronnie Forsberg Wester+Elsner

Foto Ronnie Forsberg Wester+Elsner

Fotograf: Foto Ronnie Forsberg Wester

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 188 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se