Två nya etableringar till Södra Förstadsgatan i Malmö

2017-01-25

Vasakronan har hyrt ut till två nya butiker. Det handlar dels om livsstilskonceptet Grandpa, som gör sin första etablering i staden, och Meadow of Malmö, ett butikskoncept med fokus på herrkläder.

Grandpa har sedan 2003 arbetat för att erbjuda shopping med fokus på service, inspiration och atmosfär. De senaste åren har företaget vuxit bland annat genom sitt arbete med konceptualisering samt uttryck och även prisats för sin omnikanalshandel. Grandpa har en stark e-handel och sedan tidigare tre butiker i Stockholm och en i Göteborg. Butiken på Södra Förstadsgatan blir den första i Malmö.

Meadow of Malmö, grundat i Malmö 2008, fokuserar på produkter och varumärken med hög kvalitet, hantverk och progression med en stadig fot i denim, vintage, workwear och heritage.

– Vi har under en längre period jobbat metodiskt för att skapa ett ännu mer attraktivt stråk från Triangeln, längs Södra Förstadsgatan och bort till Södertull, säger Anna Stenkil, regionchef Öresund. Det har gett effekt och både besöksflödena längs stråket och butikernas omsättning har ökat. Grandpa och Meadow of Malmö kompletterar den befintliga mixen av butiker och restauranger på ett jättebra sätt.

Grandpa öppnar sin butik i mars och Meadow of Malmö i augusti 2017. 

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Stenkil
Chef region Öresund
Tel: 070-241 48 93
E-post: anna.stenkil@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se
 

Media

Södra Förstadsgatan

Södra Förstadsgatan

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 112 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 181 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se