Två interna rekryteringar och en extern när Vasakronan tillsätter nya chefer

Jesper Swedenborg tillträder tjänsten som uthyrningschef i Stockholm och Karin Berg blir ny uthyrningschef i Uppsala. Jesper och Karin frånträder därmed sina nuvarande tjänster som fastighetschefer på Vasakronan. Jonas Wahlström har rekryterats som chef för affärsområde projekt i Uppsala. Jonas kommer närmast från en tjänst som projekt- och byggledare på Bjerking AB.

Jesper Swedenborg har en fastighetsekonomisk bakgrund och har sedan 2002 haft olika roller inom försäljning och uthyrning. Som uthyrningschef får han uppdraget att utveckla och genomföra uthyrningsarbetet för både kontor och handel i Stockholm.

Per Thiberg kvarstår som chef för fastighetsutveckling och uthyrning i Stockholm:

– Merparten av Vasakronans uthyrning görs i Stockholm och vi har en stor projektportfölj. Med Jesper får vi en erfaren uthyrningschef som kan vår affär och fokuserat kan driva och utveckla uthyrningen. Nu ökar vi trycket på uthyrning och fastighetsutveckling.

Även i region Uppsala görs personalförändringar. Karin Berg tillträder tjänsten som uthyrningschef och Jonas Wahlström har rekryterats från Bjerking AB som chef för affärsområde projekt.Karin är fastighetsekonom och Jonas är byggnads- och VVS-ingenjör. Både Karin och Jonas kommer att ingå i den regionala ledningsgruppen.

– Karin har en bra bakgrund och har gjort ett kanonjobb i rollen som fastighetschef. Det känns väldigt roligt att kunna ge henne nya utmaningar i företaget. Jonas har lång erfarenhet av projekt och har jobbat med allt från vvs-frågor och installationssamordning till projektledning. Deras personer och erfarenheter kommer att komplettera regionens ledningsgrupp på ett bra sätt, säger Jonas Bjuggren, chef region Uppsala.

Jesper Swedenborg tillträder den 1 november, Karin Berg i oktober och Jonas Wahlström i december.


För mer information, vänligen kontakta:

Per Thiberg
Chef fastighetsutveckling och uthyrning
Tel: 070–211 91 92
E-post: per.thiberg@vasakronan.se

Jonas Bjuggren
Chef region Uppsala
Tel: 070-968 16 88
E-post: jonas.bjuggren@vasakronan.se