2013 var ett framgångsrikt år för Vasakronan på flera sätt. Året beskrivs ur tre olika perspektiv i årsredovisningen, hållbarhetsmagasinet och GRI-rapporten.

Medan årsredovisningen ger den övergripande helhetsbilden, beskriver hållbarhetsmagasinet på ett lättillgängligt sätt hur Vasakronan arbetar med hållbarhet ur olika aspekter. Som ett komplement till årsredovisningen finns också en rapport som beskriver hur Vasakronan styr, målsätter och följer upp sitt hållbarhetsarbete enligt riktlinjerna i det så kallade Global Reporting Initiative, GRI.

Nytt för 2013 är att Vasakronan inte längre publicerar en separat hållbarhetsredovisning. Uppgifter om hållbarhetsarbetet finns istället integrerade i årsredovisningen samt i GRI-rapporten. Det här är en följd av att Vasakronan på ett naturligt sätt har integrerat hållbarhetsarbetet i sin verksamhet. För att inspirera kunder, leverantörer och andra intressenter finns också ett hållbarhetsmagasin, som beskriver några av de viktigaste hållbarhetsfrågorna som företaget arbetat med under 2013.

Några av Vasakronans viktigaste milstolpar under 2013:

  • Ett av de bästa resultaten någonsin på 4,8 mdkr (2,7 mdkr före värdeförändringar och skatt).
  • Värdemässig toppnotering av fastighetsportföljen på 87,1 mdkr.
  • Rekordstor investeringsvolym om 6,3 mdkr i fastighetsutvecklingsprojekt.
  • Emission av världens första gröna företagsobligation.
  • Arbetet med storskalig miljöcertifiering enligt LEED Volume har startats.
  • Fortsatt stort intresse för Lokalen som förändringsverktyg och Aktivitetsbaserat arbetssätt.
  • Förvärv av den nybyggda delen av citygallerian Triangeln i Malmö.

Läs gärna mer i Årsredovisning 2013, Hållbarhetsmagasinet och GRI-rapporten. Om du vill ha ett tryckt exemplar av årsredovisningen eller hållbarhetsmagasinet är du välkommen att mejla till info@vasakronan.se. Glöm inte att uppge din postadress.