Thomas Nystedt ny finanschef på Vasakronan

2015-09-23

Thomas Nystedt blir ny finanschef på Vasakronan från och med den 1 oktober. Thomas är civilekonom och har arbetat inom Vasakronans finansverksamhet sedan 2006. Han har haft flera olika roller inom verksamheten, nu senast som porföljförvaltare.

Vasakronans finansverksamhet omfattar en låneportfölj som idag uppgår till 54 mdkr. Vasakronan är en av de största aktörerna på kapitalmarknaden och var först i världen med att ge ut gröna företagsobligationer.

Björn Lindström, som idag är finanschef, går i pension men kommer under en övergångstid att finnas kvar på finansavdelningen som senior advisor

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072 222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Thomas Nystedt

Thomas Nystedt

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 98 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 186 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se