Susan Strömbäck ny Affärschef kontor Stockholm city

2023-12-05

Susan, idag fastighetsutvecklare Vasakronan, blir ny Affärschef för affärsområde Stockholm City. Hon tillträder sin nya roll den 1 februari 2024.

Susan har en teknisk bakgrund med inriktning på fastighetsförvaltning från KTH och har drygt 20 års erfarenhet av uthyrning, kundansvar, fastighetsutveckling och ledarskap. Hon började på Vasakronan 2007 som Fastighetschef och har sedan 2013 haft en roll som fastighetsutvecklare med ansvar för utvecklingen av bland annat Sergelgatan och kvarteret Nya Kronan i Sundbyberg.

– Intresset för den här rollen har varit stort både externt och internt och jag är glad att Susan har tackat ja. Hon har den erfarenhet och de förmågor som behövs för att fortsätta driva affären och utvecklingen av våra stråk och områden i Stockholm city vidare på ett bra sätt, säger Anna Nordin, Chef Stockholm.

Vasakronans fastighetsportfölj i Stockholm motsvarar ett totalt marknadsvärde om cirka 126 mdkr och består av fyra affärsområden, City, Nord, Syd och Öst.  Affärsområde City omfattar fastigheter motsvarande cirka 54 mdkr.

Susan efterträder Martin Sandgärde som tidigare i år aviserade att han hade för avsikt att lämna bolaget för en roll hos Nrep.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Nordin
Chef Stockholm
Tel: 070-046 56 02
E-post: anna.nordin@vasakronan.se  

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Susan Strömbäck

Susan Strömbäck

Fotograf: Gustav Kaiser

Anna Nordin

Anna Nordin

Fotograf: Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 181 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning. Men aldrig på bekostnad av människor och miljö. Läs mer på www.vasakronan.se