Vasakronan är den mest attraktiva arbetsgivaren bland Sveriges bygg- och fastighetsbolag. Det anser studenterna inom de fastighetsekonomiska utbildningarna enligt fastighetsbranschens Rekryteringsbarometer 2012.

Bakom Rekryteringsbarometern står branschtidningen Fastighetsnytt som skriver att ”Vasakronan är årets vinnare när det gäller attraktivitet”. Studenterna ger Vasakronan attraktivitetsvärde 63 vilket är en uppgång med 6 enheter från fjolårets 57.

Cecilia Söderström är chef HR på Vasakronan:

– Det här känns ju självklart kul. Vi har haft en väldigt tydlig närvaro på högskolornas arbetsmarknadsdagar de senaste åren. Då får studenterna tillfälle att prata med oss, ställa frågor om vårt erbjudande och hur det är att jobba på Vasakronan. Det här är ett kvitto på att vi jobbar i rätt riktning, säger Cecilia.

Rekryteringsbarometern ger vid hand att sju av åtta studenter ser den privata sektorn som betydligt mer attraktiv än den offentliga sektorn och möjligheten till kompetensutveckling är det kriterium studenterna rankar högst.

Just kompetensutveckling är något Vasakronan jobbat brett och strukturerat med under en längre period.

– Redan 2008 skapade vi till exempel rollen ”biträdande fastighetschef”. Den är ett sätt att kunna erbjuda nyutexaminerade en inträdesbiljett till företaget för vidare personlig utveckling. Vi satsar också en hel del på utbildning och under 2011 hade varje medarbetare i genomsnitt 26 utbildningstimmar fördelat på fyra tillfällen.

Cecilia Söderström berättar att arbetet med att göra Vasakronan till en ännu mer attraktiv arbetsgivare pågår fortlöpande och egentligen aldrig tar slut.

– Just nu ligger fokus på kompetensförsörjning och successionsplanering. Ett annat arbete är att tydliggöra Vasakronans värderingar och vad de innebär i praktiken. Det ska vara klart under 2012 men att vara ett förstahandsval för befintliga och potentiella medarbetare måste vi jobba med hela tiden, den platsen får ingen gratis.

Om Rekryteringsbarometern:
Rekryteringsbarometern genomförs bland studenter inskrivna på fastighetsekonomiska utbildningar vid de ledande högskolorna inom ämnet.

Antalet svarande var 221. Högst andel svarande (50,8 procent) studerar på KTH och en klar majoritet, 69,7 procent är i åldern 20-25 år.

Läs mer om Rekryteringsbarometern 2012.

För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Söderström
Chef HR
Tel: 070 – 968 15 31
E-post: cecilia.soderstrom@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh-Thorell
Projektledare kommunikation
Tel: 072 – 222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se