1000 ballonger och ett samtal om den goda staden markerade byggstarten för Platinan.

Det var varmt, trångt och hjärtligt när det första spadtaget för projektet Platinan i Göteborg uppärksammades under torsdagen den 15 juni. Ett 60-tal nyckelpersoner från bland annat Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Peab, Scandic, Västsvenska handelskammaren m fl. samlades högst upp i Läppstiftet för att fira byggstarten. Traditionellt brukar det första spadtaget hållas på plats på bygget med bygghjälmar och stövlar på och en spade i var mans hand. Den här gången tänkte och gjorde vi annorlunda! Kristina Petterson Post är regionchef i Göteborg och hon berättar varför:

– Klassiska spadtag har tappat sin attraktionskraft. Det är få som dyker upp och det är svårt att skapa ett intressant och relevant event ute på en byggarbetsplats. Platinan är mer än bara ett nytt hus. Det är Vasakronans första bidrag till visionen om Älvstaden. Vi investerar 1,8 miljarder och det är ett stort intresse från många håll både från näringslivet, kommunen och bland våra samarbetspartner. Vi kände att det var dags att göra något nytt.

Vad var det som var annorlunda?

– Formatet och samtalet. Vi bjöd helt enkelt in ett antal nyckelpersoner som är viktiga för vår verksamhet och för stadens utveckling till ett samtal. I panelen stod Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö, eldsjälen Ali Davoodi, Lena Apler styrelseordförande på Collector och Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande. Tillsammans förde de ett spännande samtal om den goda staden och hur vi tillsammans kan bygga den utifrån olika perspektiv. Sedan avslutade vi det hela med ett härligt ballongsläpp med drygt 1 000 ballonger som lyfte mot skyn, säger Kristina. Nedbrytbara och miljövänliga såklart, tillägger hon.

Vad händer nu?

– Nu rullar projektet igång på allvar. Vi är i princip klara med rivningen av den tidigare fastigheten och är igång med pålningsarbeten för nya Platinan. Vi har stora utmaningar i området då nedsänkningen av RV 45 och den nya Hisingsbron byggs samtidigt i direkt anslutning till vårt projekt. Det är ett oerhört komplext projekt som kräver ett gott samarbete med kommunen, trafikverket, entreprenörer och flera andra. Att då få samlas och glädjas åt byggstarten ger olja till maskineriet. Vi är många som känner stolthet för det här projektet, avslutar Kristina.

Kort om Platinan

Kvarteret Platinan ligger i Centralenområdet i Göteborg. Projektet omfattar 60 000 kvm hotell, kontor och butiker och är planerat att genomföras i två etapper. Uthyrningen till Scandic innebär att Vasakronan fattat beslut om projektstart för etapp ett. Etapp ett omfattar 40 000 kvm och motsvarar en investering om 1,8 mdkr. Beräknas klart för inflyttning 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Kristina Pettersson Post
Chef region Göteborg
Tel: 070-671 54 24
E-post: kristina.pettersson.post@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se