Stor nyuthyrning på stark hyresmarknad

2015-11-06

Efterfrågan på kontors- och butikshyresmarknaden var fortsatt hög under perioden och totalt genomfördes nyuthyrningar motsvarande 130 000 kvadratmeter (94 000) med en årshyra på 430 mkr (281).

  • Hyresintäkterna ökade och uppgick totalt till 4 492 mkr (4 404). I ett jämförbart bestånd var ökningen 1 procent.
  • Uthyrningsgraden ökade till 92,4 procent (91,6).
  • Driftnettot ökade och uppgick totalt till 3 201 mkr (3 137). I ett jämförbart bestånd ökade driftnettot med 1 procent.
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 2 289 mkr (2 110) främst till följd av ett förbättrat räntenetto.
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 6,8 procent (2,9), vilket motsvarar 6 241 mkr (2 481). Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 99 mdkr.
  • Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument uppgick till 125 mkr (-1 952).
  • Resultat efter skatt ökade till 6 859 mkr (2 099).

Stark hyresmarknad och ytterligare sänkning av avkastningskraven gav en värdeökning på 6,2 mdkr under årets första nio månader. Fastighetsvärdet uppgår totalt till 99 mdkr.

Nettouthyrningen uppgick till 186 mkr (-67). I Göteborg blev det klart med två nya hyres-gäster i Kompassen genom uthyrningar till klädmärket Superdry och butikskedjan Best of Brands, och i Stockholm hyrdes lokaler ut till Bambora och Food Village i projekt-fastigheten Klara C. I Uppsala påbörjades en investering på 490 mkr i en ny byggnad om 12 850 kvm i Uppsala Science Park. Fastigheten är uthyrd till 78 procent genom ett 20-årigt avtal med Landstinget.

– Både hyres- och fastighetsmarknaden är heta just nu på alla våra orter. I Stockholms och Göteborgs centrala delar är det idag så låga vakanser att det är svårt att möta efterfrågan på kontor. Det driver hyresutvecklingen både i citylägen, men även i de yttre områdena. Vi ser goda förutsättningar för nyproduktion och vi satsar därför på att öka vår projektportfölj ytterligare, säger Fredrik Wirdenius vd Vasakronan.

I september fick Vasakronan flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete. Sweden Green Building Award gav pris för initiativet att LEED-certifiera hela beståndet, men också för det innovativa samarbetet med hyresgästerna i fastigheten Tre Vapen i Stockholm. Under kvartalet kom även resultatet i den globala hållbarhetsundersökningen GRESB där Vasakronan placerade sig som bästa onoterade fastighetsbolag i Norden inom segmentet kontor.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070- 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Media

32947 FredrikWirdenius MG 0650

32947 FredrikWirdenius MG 0650

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 99 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 185 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se