Stina Carlson ny chef koncerncontrolling

2016-12-20

Vasakronan har anställt Stina Carlson som chef för koncerncontrolling.

Stina är idag auktoriserad revisor med en gedigen bakgrund från både finans och fastigheter. Hon har i drygt sexton år varit verksam på PwC där hon ingått i ledningsgruppen för PwCs branschsatsning mot fastighetbolag och entreprenadbolag. Hon har även varit huvudansvarig revisor för ett flertal bolag i fastighetsbranschen.

– Rollen som chef koncerncontrolling är en nyckelposition i bolaget. Stinas person och bakgrund är ett starkt tillskott till Vasakronan och bolagets fortsatta utveckling inom ramen för finansiell rapportering, bolagsstyrning samt stöd vid fastighetstransaktioner, säger Christer Nerlich, Chef ekonomi och finans.

Stina tillträder sin nya tjänst den 2 maj 2017 och efterträder då Anders Hellberg som nyligen lämnade Vasakronan för en tjänst som CFO på Järntorget.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se


Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Dokument och länkar

Media

Stina Carlson

Stina Carlson

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 112 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 181 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se