Stina Carlson ny chef koncerncontrolling

Stina Carlson ny chef koncerncontrolling

Vasakronan har anställt Stina Carlson som chef för koncerncontrolling.

Stina är idag auktoriserad revisor med en gedigen bakgrund från både finans och fastigheter. Hon har i drygt sexton år varit verksam på PwC där hon ingått i ledningsgruppen för PwCs branschsatsning mot fastighetbolag och entreprenadbolag. Hon har även varit huvudansvarig revisor för ett flertal bolag i fastighetsbranschen.

– Rollen som chef koncerncontrolling är en nyckelposition i bolaget. Stinas person och bakgrund är ett starkt tillskott till Vasakronan och bolagets fortsatta utveckling inom ramen för finansiell rapportering, bolagsstyrning samt stöd vid fastighetstransaktioner, säger Christer Nerlich, Chef ekonomi och finans.

Stina tillträder sin nya tjänst den 2 maj 2017 och efterträder då Anders Hellberg som nyligen lämnade Vasakronan för en tjänst som CFO på Järntorget.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se


Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Dokument och länkar

Media