Sofie Borg Landqvist ny chef handel Stockholm

2021-06-24

Sofie, idag fastighetschef i affärsområde Stockholm city, blir ny chef handel i Stockholm. Hon efterträder Martin Sandgärde som nyligen tillträdde rollen som affärsområdeschef Stockholm Nord.

Handel, restauranger, kultur och upplevelser – kort sagt livet i gatuplan – spelar stor roll för citykärnornas attraktivitet. Med 730 enheter inom butik, restaurang och service motsvarande 290 000 kvadratmeter i landets fyra största städer har Vasakronan goda möjligheter att utveckla både stråk och områden. Det görs långsiktigt och alltid med målet att skapa optimala förutsättningar för både Vasakronans kunder och de människor som vistas i staden.

I Stockholm har bolaget 260 lokaler motsvarande 110 000 kvadratmeter längs stråk som Sergelgatan, Malmskillnadsgatan, Sveavägen, Drottninggatan, Birger Jarlsgatan, Stureplan, Hamngatan, Regeringsgatan samt galleria Skrapan på Södermalm.

– Aktiviteten i gatuplan är en viktig del av Vasakronans affär. Under flera års tid har vi jobbat med att utveckla bland annat området runt Sergelhusen och vi jobbar nu vidare med Sergelgatan. Varje stråk och område har sina förutsättningar och sin potential. Vår uppgift är att på kort och lång sikt skapa optimala förutsättningar för aktörer och koncept som vill synas och verka i staden. Målet är att skapa platser där människor vill vara. I det arbetet kommer Sofie ha en viktig roll, säger Ronald Bäckrud, regionchef Stockholm.

Sofie är civilingenjör lantmäteri med fastighetsekonomisk inriktning och har en bakgrund på Vasakronan som både biträdande fastighetschef och fastighetschef i Stockholm. Sofie tillträder sin nya roll den 23 augusti.

För mer information, vänligen kontakta:

Ronald Bäckrud
Chef region Stockholm
Tel: 070-968 16 90
E-post: ronald.backrud@vasakronan.se  

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Sofie Borg Landqvist

Sofie Borg Landqvist

Fotograf: Gustav Kaiser