Sephora till Vasakronan och Göteborg

2015-06-09

Till sommaren öppnar den internationella skönhetskedjan Sephora sin första butik i Göteborg. Adressen blir Kungsgatan 65, ett av stadens bästa shoppinglägen.

Kontraktet med Sephora omfattar 250 kvadratmeter butik i gatuplan på Kungsgatan 65 – ett av Göteborgs mest centrala shoppinglägen. Vägg i vägg ligger Kompassen och Fredsgatan och ett stenkast bort ligger både Perukmakaren och Arkaden– delar av centrala Göteborg som under senare år genomgått stora förändringar.

-Sedan 2011 har vi jobbat med projekt för att utveckla cityhandeln. Arkaden har renoverats och kvarteret Perukmakaren har genomgått en total omdaning. Just nu fokuserar vi på utvecklingen av Kompassen i hörnet Fredsgatan/Kungsgatan, säger Kristina Pettersson Post, chef region Göteborg.

Med omdaningen av Kompassen tillförs något som saknas i Göteborg idag. Det blir butiker med maximala skyltfönster från gatunivå och en våning upp, och samtliga butiker kommer att få entré från gatan.

Även butiksmixen i Kompassen ska förändras och blir en blandning av befintliga och nya aktörer. Målsättningen är att skapa en riktigt stark handelsplats.

-Våra egna förväntningar på området var höga men intresset har visat sig vara ännu större. Sephoras satsning på Kungsgatan är ett uttryck för detta och vi är väldigt glada för det, säger Kristina Pettersson Post. Sephora bidrar på ett mycket bra sätt till butiksmixen i området.

Sephora har sedan tidigare tre butiker i Stockholm och en i Malmö.

Kristina Pettersson Post
Chef region Göteborg
Tel: 070–671 54 24
E-post: kristina.pettersson.post@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell

Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Kompassen Vy från Carlings-utan glastak

Kompassen Vy från Carlings-utan glastak

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 95 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 185 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se