Sephora öppnar ny större butik i Arkaden, Göteborg

2024-02-28

Den 7 juni öppnar den internationella skönhetskedjan Sephora en ny butik i Arkaden i Fredstan, centrala Göteborg. Öppningen innebär att man flyttar och expanderar sin befintliga butik från Kungsgatan till Fredsgatan.

Med sina 250 butiker, restauranger och hotell är Fredstan en ständigt levande stadsdel med Internationella kedjor, lokala butiker och gallerior i hjärtat av Göteborg. Området ramas in av Brunnsparken, Vallgraven och de starka handelsstråken Fredsgatan och Östra Hamngatan. Flödet av människor är stort och varje år passerar cirka åtta miljoner besökare. Här är Vasakronan den största fastighetsägaren. Tillsammans med övriga fastighetsägare och andra aktörer i området, har bolaget jobbat systematiskt och målmedvetet i många år för att utveckla stadsdelen till den välbesökta och attraktiva destination den är idag.

Och utvecklingen fortsätter. För närvarande pågår en omfattande fasadrenovering av Arkaden längs med Fredsgatan och Drottninggatan. Syftet är att skapa optimala förutsättningar för butiker att exponera sina erbjudanden och samtidigt skapa en tryggare och ljusare miljö för besökarna.

När Sephora slår upp sina dörrar till sommaren så gör de det alltså i ett alldeles nyrenoverat hörn av Arkaden i korsningen Fredsgatan/Drottninggatan, Fredstans kanske bästa läge.

Sephoras butik blir nära dubbelt så stor som den på Kungsgatan.

– Sephora gjorde entré i Göteborg 2015 och har sedan dess varit hyresgäst hos oss på Kungsgatan. Det är ett oerhört efterfrågat och omtyckt koncept. Med den nya butiken i Arkaden får Sephora helt andra möjligheter att utveckla sitt erbjudande vilket jag är övertygad om att kunderna kommer att uppskatta, säger Kristina Pettersson Post, chef Göteborg.

Exakt vad som ska hända med lokalen på Kungsgatan vill Kristina Pettersson Post inte berätta.

– Nej, tyvärr kan jag inte säga mer just nu annat än att vi har en långt gången dialog med en väldigt spännande aktör. Jag hoppas naturligtvis kunna återkomma till det inom inte alltför långt. För tillfället får jag nöja mig med att konstatera att Kungsgatan är ett attraktivt och efterfrågat butiksläge. Det märks på de förfrågningar vi har fått.

Sephora tillträder den 8 mars.

Om Sephora

För mer information, vänligen kontakta:

Se alla lediga lokaler och kontor i Göteborg.

Kristina Pettersson Post
Chef Göteborg
Tel: 070–671 54 24
E-post:  kristina.pettersson.post@vasakronan.se


Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post:  rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Arkaden

Arkaden

Fotograf: Alice Johansson

Kristina Pettersson Post

Kristina Pettersson Post

Fotograf: Martin Sörbo

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 175 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning. Men aldrig på bekostnad av människor och miljö. Läs mer på www.vasakronan.se