RealEstateCore Årets framtidsföretag 2018

Bakom priset står EnergiEffektiviseringsFöretagen

I juni kommunicerade Vasakronan  något stort, RealEstateCore – ett digitalt språk framtaget av fastighetsägare för byggnader. Igår prisades innovationen av EnergiEffektiviseringsFöretagen, EEF, som utnämnde RealEstateCore till ”Årets framtidsföretag 2018”. Trots att det inte är ett företag.  EEF samlar fem branschorganisationer och cirka 65 företag som säljer energieffektivisering inom byggnader, företag och industrier och är med andra ord en av tongivarna i branschen. Priset  delas ut för åttonde gången och i sin motivering skriver EEF så här:

”Äntligen kan olika system och fabrikat inom byggnadsautomation prata med varandra! Nu finns det ett gemensamt digitalt språk, RealEstateCore, som förenklar styrning, övervakning och kommunikation. RealEstateCore underlättar delningen av data så att fastigheter kan optimera driften och på så sätt bli mer energieffektiva. RealEstateCore publiceras som öppen källkod och är fri och tillgänglig för alla vilket också skapar en plattform som möjliggör utveckling av nya tjänster i framtiden.

Energieffektivisering handlar om att leverera största nytta till minsta möjliga energianvädning. EEF anser att RealEstateCore är ett starkt bidrag till mer och enklare energieffektivisering – projektet är innovativt och har gjort något som många försökt tidigare men inte lyckats med. Därför utser vi projektet RealEstateCore till Årets framtidsföretag!”

Sören Sandell, IT-chef Vasakronan, sitter vid rodret när det gäller utvecklingen av RealEstateCore:

– Jag är stolt över det här priset. Vårt långsiktiga mål är att göra byggnader riktigt smarta. Bättre att vistas i, bättre för sin omgivning och bättre att äga och förvalta. Vi har kommit en bit på väg och ett pris hjälper till att synliggöra det arbete vi och våra samarbetspartners gör.

Och vad är det då som är storheten med RealEstateCore?

– Ett gemensamt språk är en förutsättning för att få byggnader och andra typer av enskilda initiativ att prata med varandra, koppla ihop olika aktörer i staden och få skalbarhet i utvecklingen av nya tjänster. RealEstateCore gör detta möjligt och är därför ett skarpt bidrag till det som vi brukar kalla för den smarta staden.

Vad är nästa steg?

– Parallellt med att vi kör en del piloter internt på Vasakronan och Akademiska hus så för vi även diskussioner med både europeiska och amerikanska aktörer om nästa steg. Intresset för RealEstateCore är stort och jag är övertygad om att vi kommer att ta stora kliv framåt de närmaste åren som faktiskt kan bli banbrytande för fastighetsbranschen. Både i sättet vi driftar våra hus men även i samarbetet med leverantörer och hyresgäster.

RealEstateCore är ett samarbete med Akademiska Hus AB, Jönköping University, Klipsk AB, RISE och Willhem AB.

Sören Sandell

Affärsutvecklare 070-994 48 44 · 08-782 04 60

Rebecca L Thorell

Kommunikationschef 072-222 15 09 · 08-566 205 09