Under februari genomför Vasakronan ett pilotprojekt i fastigheten Bremen på Tegeluddsvägen. Vi byter ut den befintliga belysningen i garaget mot modern LED-belysning som kan styras på ett mer effektivt sätt.

Syftet är dels att spara energi (troligen över 60 %), dels att skapa en trevligare, ljusare och tryggare miljö i fastigheten.

Projektet har fått ekonomiskt stöd av Energi Försäljning Sverige och Svenska Naturskyddsföreningen (genom försäljning av el märkt med ”Bra Miljöval”). Det kommer att utvärderas noga och förhoppningsvis bli ett riktigt bra referensobjekt för ny teknik i våra fastigheter.


För mer information, vänligen kontakta:

Christer Svensson, Installationsexpert
Tel: 0706-652051
christer.svensson@vasakronan.se