18 fastighetsägare och förvaltare i Stockholm antar en ny gemensam handlingsplan.

I forumet för hållbara fastigheter arbetar staden tillsammans med en rad andra fastighetsägare och förvaltare för att nå den gemensamma visionen ”Stockholm – Hållbarhetens huvudstad”.

I en gemensam viljeförklarning vill Stockholms stad tillsammans med Vasakronan och andra ägare och förvaltare av fastigheter i Stockholm, sätta ett ökat fokus på hållbarhetsarbetet i det befintliga fastighetsbeståndet. Med handlingsplanen, som ska göra Stockholm till hållbarhetens huvudstad 2030, vill medlemmarna bland annat:

  • Minimera fastigheternas resursanvändning och miljöpåverkan.
  • Minimera byggnadernas energibehov och i så stor utsträckning som möjligt använda förnybar energi.
  • Öka möjligheterna att dela produkter, lokaler och tjänster.
  • Stärka samarbetet mellan fastighetsägare och hyresgäster och ta en mer aktiv roll i att medvetandegöra hyresgästernas ekologiska fotavtryck.
  • Fortsätta inspirera till och skapa samtal om fler levande stadsrum.

– För Vasakronan är det självklart att stötta Stockholm stad i det här arbetet, säger Nicklas Walldan, Chef TS&U. Vi har mycket kunskap och bidrar gärna genom att visa exempel på hur lyckade gröna samarbeten med hyresgäster kan se ut. Ett sådant är samarbetet med Naturvårdsverket och Sida som för en tid sedan premierades med hållbarhetpriset ”Två blir mer” som forumet årligen delar ut tillsammans med Swedish Green Building Council.

Signering_hållbara_fastigheter_Foto_LennartJohansson_

Utöver Stockholm stad och Vasakronan deltar även  Akademiska Hus, AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Byggvesta, Einar Mattsson, Fabege, Fastighetsägarna Stockholm, Hemsö, Hufvudstaden, Humlegården Fastigheter, Jernhusen, Kungsleden, Riksbyggen, SGBC – Green Building Council, Skandia fastigheter (f.d. Diligentia), Statens fastighetsverk samt Wallenstam.

Klicka här för mer information om Forum för hållbara fastigheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Nicklas Walldan
Chef Teknik, Service och Utveckling
Tel: 070-968 15 96
E-post: nicklas.walldan@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se