Nu publicerar vi Hållbarhetsredovisningen för 2011

2012-04-10

Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare i fastighetsbranschen och växande krav från kunderna bidrar till att skynda på utvecklingen. Vasakronan har en tätposition och hållbarhetsaspekterna är till stor del integrerade i företagets verksamhet. För tredje året i rad publicerar vi nu en Hållbarhetsredovisning.

Som Sveriges största fastighetsägare har och tar Vasakronan ett stort ansvar att arbeta för hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan.

Vårt arbete för en hållbar utveckling omfattar dels miljö- och klimatfrågorna, dels den sociala dimensionen i att utveckla hållbara städer och stadsdelar med ett helhetsperspektiv. Det bygger också på en balans mellan företagets lönsamhet och att verka för en minskad miljöpåverkan och en positiv samhällsutveckling.

I år har Vasakronans Hållbarhetsredovisning fått ett annorlunda format och uttryck och består av två tydligt avgränsade delar.
Fredrik Wirdenius är vd för Vasakronan:

-I grunden håller vi fast vid riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI) och själva rapportdelen finns naturligtvis kvar. Men vi ville också göra redovisningen mer lättillgänglig, både för oss själva men även för andra intressenter. Därför är den första delen mer publicistisk. Lättläst, innehållsrik och informativ. Ta gärna en stund och läs mer om hur vi ser på och jobbar strategiskt med hållbarhetsfrågorna.

Av miljöskäl trycker vi inte hållbarhetsredovisningen men du hittar den på www.vasakronan.se

För mer information, vänligen kontakta:

 

Dokument och länkar

Om Vasakronan

Fredrik Wirdenius   Vd Vasakronan Tel: 070-553 80 62 E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se Anders Hellberg Koncerncontroller Tel: 070–968 15 79 E-post: anders.hellberg@vasakronan.se