Nu publicerar vi Årsredovisningen 2017

För Vasakronan blev 2017 ett nytt rekordår. Stigande hyresintäkter, låga vakanser och teknikdrivna kostnadsbesparingar gör att vi 2017 presterar vårt starkaste driftnetto någonsin.

Som en konsekvens av stigande marknadshyror ökade fastighetsbeståndets värde med 6,9 procent och uppgick vid utgången av året till 127 mdkr. Även driftnettot ökade till 4,7 mdkr vilket är en ökning med 6 procent i ett jämförbart bestånd.

I årsredovisningen för 2017 ges den övergripande bilden av vår verksamhet och av den framgår bland annat att:

  • Marknadshyrorna har fortsatt uppåt. På samtliga Vasakronans marknader under 2017. I genomsnitt har de omförhandlingar som vi gjort under året resulterat i drygt tio procent högre hyror. Allra mest stiger hyresnivåerna i Stockholm, stimulerade av en kontinuerlig tillväxt i kontorssysselsättningen, låga vakanser och fortsatt lågt nytillskott av kontorslokaler.
  • Vasakronan projektutvecklar. Behovet av nya, moderna och yteffektiva kontor gör att Vasakronan fortsätter att satsa på nyproduktion och förnyelse av befintliga fastigheter. Under de närmaste åren räknar vi med att investeringarna ökar från 2,5 till 3 mdkr årligen. Under året färdigställdes bland annat den fullt uthyrda Hubben i Uppsala Science Park och ett 20-årigt avtal tecknades med teknikkonsultföretaget Tyréns om 12 000 kvm kontor i kvarteret Nattugglan på Södermalm i Stockholm. Fastigheten har ännu inte börjat byggas och inflyttning kan ske tidigast 2021.
  • Den snabba teknikutvecklingen skapar helt nya och stora möjligheter. För att fullt ut dra nytta av de landvinningar som tekniken i våra moderna fastigheteter erbjuder och för att vässa vårt kunderbjudande ytterligare inför vi från och med februari 2018 en ny teknikorganisation.
  • Cityhandeln har bra förutsättningar att klara den omställning som sker inom detaljhandeln. Vi ser en tydlig trend mot mindre butiker och där butikerna också används för att stärka det egna varumärket och driva e-handeln. Rent konkret för oss innebär det en omvandling med en ökad mix mellan olika typer av utbud.
  • Sthlm Seaside i Hammarby sjöstad förvärvades under 2017 – ett strategiskt förvärv i ett växande område som inom en snar framtid kommer räknas som en del av innerstaden.
  • Sammanfattningsvis står Vasakronan väl rustat för sämre tider även om bolaget just nu inte ser några tydliga orosmoln vid horisonten.

I likhet med tidigare år är beskrivningen av Vasakronans hållbarhetsarbete integrerad i årsredovisningen. För 2017 är dock årsredovisningen kompletterad med en sammanfattning av hur vi styr, målsätter och följer upp våra väsentliga hållbarhetsaspekter samt årets utfall. Information som tidigare endast legat på vasakronan.se.

I april lanserade Vasakronan ett nytt skarpare ramverk för gröna obligationer och från och med i år finns Investerarrapporten med som en del i årsredovisningen. Det är även första året som investerarrapporten har för blivit översiktligt granskad av revisor.

Klicka här för att läsa årsredovisningen i sin helhet.

Klicka här för att läsa Investerarrapporten.

Av miljömässiga skäl trycks årsredovisningen endast i en begränsad upplaga men vill du ha ett tryckt exemplar är du välkommen att mejla till kundtjanst@vasakronan.se. Glöm då inte att uppge din postadress.

För mer information, vänligen kontakta:

Rebecca L Thorell

Kommunikationschef 072-222 15 09 · 08-566 205 09