För Vasakronan blev 2016 ett nytt rekordår med ökade hyresintäkter och fortsatt stigande fastighetsvärden. Vid årsskiftet var beståndet värderat till nära 116 mdkr.

I årsredovisningen för 2016 ges den övergripande bilden av vår verksamhet och av den framgår bland annat att:

  • Resultatet är ytterligare lite bättre än fjolårets, 11 472 mkr efter skatt jämfört med fjolårets 10 944 mkr.
  • En stark efterfrågan på lokaler har resulterat i att vår redan höga uthyrningsgrad har förbättrats ännu mer. Samtidigt har hyresnivåerna fortsatt att stiga, både för nya kontrakt och i omförhandlingar, och i de mest centrala lägena i Stockholms innerstad har vi tecknat hyreskontrakt på nivåer över 8 000 kr per kvadratmeter.
  • Vi ökar vår satsning på utvecklingsprojekt. Vår bedömning är att det i nuvarande marknadsläge är rätt att satsa mer på projektutveckling istället för att förvärva befintliga fastigheter. I Göteborg uppför vi till exempel Platinan, en kontors- och hotellfastighet om totalt 60 000 kvm som ska stå inflyttningsklar 2020.
  • Vi fortsätter vårt korståg för maximalt effektiva energilösningar och vi har bland annat satsat stort på solenergi under året. Målet är att ha ett 50-tal anläggningar i drift i slutet av 2017.
  • 77 procent av vårt bestånd är miljöcertifierat.
  • Att vi ser positivt på utsikterna för 2017 men samtidigt ser svårigheter i att bedöma både risker och tidshorisont för de orosmoln som finns, framför allt globalt. En fortsatt kraftig värdestegring kan föra med sig betydande risker på nedsidan. Därför har vi redan nu börjat förbereda oss även för ett svagare marknadsläge och för det står Vasakronan väl rustat.

Klicka här för att läsa Vasakronans årsredovisning 2016 i sin helhet.

Vasakronan har som målsättning att driva hela verksamheten på ett hållbart sätt. Därför är beskrivningen av hållbarhetsarbetet integrerad i företagets årsredovisning. Som ett komplement till informationen i årsredovisningen redovisar vi också på Vasakronans webb, vasakronan.se , hur vi styr, målsätter och följer upp våra väsentliga hållbarhetsaspekter.

Av miljömässiga skäl trycks årsredovisningen endast i en begränsad upplaga men vill du ha ett tryckt exemplar är du välkommen att mejla till info@vasakronan.se. Glöm då inte att uppge din postadress.

För mer information, vänligen kontakta:

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072 – 222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se