2015 blev året då Vasakronan gjorde sitt bästa resultat någonsin och värdet på fastighetsbeståndet överstiger nu 100 miljarder.

I årsredovisningen för 2015 ges den övergripande bilden av vår verksamhet. Av den framgår bland annat att:

  • Satsningen på egenutvecklade projektfastigheter har varit fortsatt framgångsrik och bidrog till den goda utvecklingen under året.
  • Även uthyrningsmässigt var 2015 ett av företagets bästa år. Nyuthyrningen uppgick till totalt 181 000 kvm vilket motsvarar tolv fullt uthyrda Hötorgsskrapor. En mycket god efterfrågan på både kontors- och butikslokaler ledde till kraftigt stigande hyresnivåer och i centrala Stockholm har kontrakt skrivits på nivåer över 6 000 kronor per kvm.
  • Vårt kontorskoncept Smart & klart, som introducerades i Stockholm 2014 och erbjuder helt färdigmöblerade och inflyttningsklara kontor, blev snabbt en framgång och erbjuds nu på alla våra marknader
  • Vasakronans energianvändning har halverats sedan 2008.
  • 71 procent av den totala fastighetsytan är miljöcertifierad.
  • Gröna obligationer möter fortsatt stort intresse bland investerare.
  • Sammanfattningsvis lägger Vasakronan ännu ett fantastiskt år och ett rekordresultat till handlingarna.

2013 gick Vasakronan över till integrerad rapportering. Det innebär att vi inte längre publicerar en separat hållbarhetsredovisning. Uppgifter om hållbarhetsarbetet 2015 finns istället i årsredovisningen. Det här är en naturlig följd av att hållbarhetsarbetet är integrerat i vår verksamhet. På vår webbplats finns ytterligare information om hur vi bedriver vår verksamhet på ett hållbart sätt. En sammanfattning av Vasakronans hållbarhetsdata 2015, enligt GRI, hittar du här.

Läs gärna mer i Vasakronans Årsredovisning 2015 och på vår webbplats vasakronan.se

Av miljömässiga skäl trycks årsredovisningen endast i en begränsad upplaga men om du vill ha ett tryckt exemplar av årsredovisningen är du välkommen att mejla till info@vasakronan.se. Glöm inte att uppge din postadress.

För mer information, vänligen kontakta:

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se