Moody’s bekräftar Vasakronans rating med betyget A3, stabila utsikter

Moody’s bekräftar Vasakronans rating med betyget A3, stabila utsikter 

Samtidigt tilldelas Vasakronans EMTN-program samma rating. Den starka ratingen bygger som tidigare på Vasakronans högkvalitativa fastighetsportfölj, goda finansiella nyckeltal samt den starka kopplingen till bolagets ägare Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Moody’s ser också att risken har minskat eftersom bolagets upplåning har diversifierats till flera valutor. 

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och en av de största aktörerna bland företag på den svenska och norska kapitalmarknaden. Bolagets finansiella målsättning är att ha en så diversifierad finansieringsstruktur som möjligt, både avseende löptider och finansieringskällor.

– Den starka ratingen från Moody’s har under det gångna året bidragit till att vi har kunnat bredda finansieringen ytterligare mot nya obligationsinvesterare i Europa och Asien. Det minskar risken och sänker våra kostnader säger Thomas Nystedt, Finanschef Vasakronan.

Per den 31 mars 2019 uppgick Vasakronans totala skuld till 64,1 mdkr, varav 41,2 mdkr utgjordes av icke säkerställda obligationer i SEK, NOK, EUR och JPY.