Moody’s bekräftar Vasakronans rating med betyget A3, stabila utsikter

Moody’s bekräftar Vasakronans rating
med betyget A3, stabila utsikter 

Den starka ratingen bygger som tidigare på Vasakronans högkvalitativa fastighetsportfölj, goda finansiella nyckeltal samt den starka kopplingen till bolagets ägare Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.

 

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med 174 högkvalitativa fastigheter centralt belägna i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Majoriteten av fastigheterna, två tredjedelar, är belägna i Stockholm och av bolagets totala kontraktsportfölj utgörs en fjärdedel av stabila hyresgäster inom offentlig verksamhet.

Vasakronan är en av de största aktörerna bland företag på den svenska och norska kapitalmarknaden. Bolagets finansiella målsättning är att ha en så diversifierad finansieringsstruktur som möjligt, både avseende löptider och finansieringskällor. Sedan ratingen togs upp för två år sedan har finansieringen breddats ytterligare mot nya obligationsinvesterare i Europa och Asien.

Per den 31 mars 2020 uppgick Vasakronans totala skuld till 70 mdkr, varav 44 mdkr utgjordes av icke säkerställda obligationer i SEK, NOK, EUR, USD, AUD och JPY. Av obligationsskulden utgörs drygt 70 procent av gröna obligationer.

Klicka här för att läsa Moody’s Vasakronan Credit Opinion i sin helhet.