Mats Wäppling ny styrelseordförande i Vasakronan

2014-05-09

Mats Wäppling är ny styrelseordförande i Vasakronan från den 9 maj 2014. Han har varit styrelseledamot i Vasakronans styrelse sedan 1 november 2010 och vice ordförande sedan 2011. Han efterträder Lars Lundquist som varit ordförande sedan 2009.

Mats Wäppling är civilingenjör från KTH och har sedan 1979 arbetat i bygg- och fastighetsbranschen. Mats har haft ledande befattningar inom både Skanska, NCC och Sweco och är även ledamot i styrelserna för Pandox och Besqab.

Styrelsen kompletteras samtidigt med Magnus Eriksson, vice vd och affärschef på Fjärde AP-fonden. Magnus har tidigare arbetat på bl.a. Catella och är även ledamot i styrelserna för Rikshem och Hemfosa.

Vasakronans styrelse består nu av Mats Wäppling, ordförande, Johan Magnusson (vd Första AP-fonden), Eva Halvarsson (vd Andra AP-fonden), Kerstin Hessius (vd Tredje AP-fonden), Magnus Eriksson (vice vd Fjärde AP-fonden), Rolf Lydahl, Per Uhlén, Jan-Olof Backman och Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Östman
Kommunikationschef 
Tel: 0709-68 15 60
E-post: peter.ostman@vasakronan.se

Media

Mats Wäppling

Mats Wäppling

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 88 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 192 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se