Mats Wäppling ny styrelseordförande i Vasakronan

Mats Wäppling ny styrelseordförande i Vasakronan

Mats Wäppling är ny styrelseordförande i Vasakronan från den 9 maj 2014. Han har varit styrelseledamot i Vasakronans styrelse sedan 1 november 2010 och vice ordförande sedan 2011. Han efterträder Lars Lundquist som varit ordförande sedan 2009.

Mats Wäppling är civilingenjör från KTH och har sedan 1979 arbetat i bygg- och fastighetsbranschen. Mats har haft ledande befattningar inom både Skanska, NCC och Sweco och är även ledamot i styrelserna för Pandox och Besqab.

Styrelsen kompletteras samtidigt med Magnus Eriksson, vice vd och affärschef på Fjärde AP-fonden. Magnus har tidigare arbetat på bl.a. Catella och är även ledamot i styrelserna för Rikshem och Hemfosa.

Vasakronans styrelse består nu av Mats Wäppling, ordförande, Johan Magnusson (vd Första AP-fonden), Eva Halvarsson (vd Andra AP-fonden), Kerstin Hessius (vd Tredje AP-fonden), Magnus Eriksson (vice vd Fjärde AP-fonden), Rolf Lydahl, Per Uhlén, Jan-Olof Backman och Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Östman
Kommunikationschef 
Tel: 0709-68 15 60
E-post: peter.ostman@vasakronan.se

Media