Martin Sandgärde ny Affärsområdeschef Stockholm nord

2020-11-10

Martin, idag chef för handel i Stockholm, efterträder Bo de Besche som nyligen tillträdde rollen som Regionchef Uppsala.

Martin har en bakgrund som civilingenjör från KTH. Han började på Vasakronan 2010 som Biträdande fastighetschef och tog därefter en roll som Affärsutvecklare handel. Under en period var han Fastighetschef innan han tog rollen som Chef för handel i Stockholm.

– Martin har under sina tio år på Vasakronan visat att han har både en affärsmässighet och ett erkänt gott ledarskap. Han kommer med sin erfarenhet och kompetens att bidra till att driva utvecklingen i Affärsområde Nord vidare på ett bra sätt, säger Ronald Bäckrud, Regionchef Stockholm.

Vasakronans region Stockholm består av fyra affärsområden, City, Nord, Syd och Öst.  Affärsområde Nord omfattar ett bestånd motsvarande cirka 17 mdkr bestående av fastigheter i främst Solna, Sundbyberg och Kista.

Martin tillträder sin nya tjänst den 1 december.

För mer information, vänligen kontakta: 

Ronald Bäckrud
Chef region Stockholm
Tel: 070-968 16 90
E-post: ronald.backrud@vasakronan.se  

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Dokument och länkar

Media

marsn

marsn

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 159 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 171 fastigheter med en total area på cirka 2,3 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se