Martin Sandgärde ny Affärsområdeschef Stockholm nord

Martin Sandgärde ny Affärsområdeschef Stockholm nord

Martin, idag chef för handel i Stockholm, efterträder Bo de Besche som nyligen tillträdde rollen som Regionchef Uppsala.

Martin har en bakgrund som civilingenjör från KTH. Han började på Vasakronan 2010 som Biträdande fastighetschef och tog därefter en roll som Affärsutvecklare handel. Under en period var han Fastighetschef innan han tog rollen som Chef för handel i Stockholm.

– Martin har under sina tio år på Vasakronan visat att han har både en affärsmässighet och ett erkänt gott ledarskap. Han kommer med sin erfarenhet och kompetens att bidra till att driva utvecklingen i Affärsområde Nord vidare på ett bra sätt, säger Ronald Bäckrud, Regionchef Stockholm.

Vasakronans region Stockholm består av fyra affärsområden, City, Nord, Syd och Öst.  Affärsområde Nord omfattar ett bestånd motsvarande cirka 17 mdkr bestående av fastigheter i främst Solna, Sundbyberg och Kista.

Martin tillträder sin nya tjänst den 1 december