Martin Kron ny Chef investeringar och projekt

2023-10-25

Han kommer närmast från en tjänst som Investment Properties Director, Skanska Commercial Development Nordic.

Martin Kron är civilingenjör och har en lång bakgrund inom Skanska där han haft en rad olika roller i ledande befattningar. Bland annat inom Skanska Commercial Development i Sverige och i Finland där han var ansvarig för den kommersiella projektutvecklingen. Han kommer närmast från en roll inom Skanska Commercial Development Nordic, med ansvar för att bygga upp den långsiktiga förvaltningsportföljen.

I sin nya roll får Martin ansvaret för Vasakronans totala investerings- och projektverksamhet, från transaktioner och tidiga skeden till genomförande av projekt.

– Det här är en nyckelroll i bolaget som kräver både affärsmässighet och ledarskap. Med sin bakgrund och kompetens blir Martin ett värdefullt bidrag till bolagets fortsatta utveckling, säger Johanna Skogestig.

Martin tillträder under våren och ingår då i ledningen för Vasakronan. Han efterträder Jan-Erik Hellman som tidigare i höstas annonserade att han har för avsikt att lämna bolaget för en tjänst som vd ICA fastigheter.

Klicka här för ytterligare information om Vasakronans ledning.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Martin Kron

Martin Kron

Johanna Skogestig

Johanna Skogestig

Fotograf: Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 182 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning. Men aldrig på bekostnad av människor och miljö. Läs mer på www.vasakronan.se