Det är tre av stadens förvaltningar, Utbildningsförvaltningen, Barn- och skolförvaltning och Kultur- och fritidsförvaltningen, som ska samlokaliseras och kommunen hyr totalt 2 800 kvm på ett femårigt avtal.  

I juni 2014 tecknade Försäkringskassan i Lund avtal om 4 000 kvm i Vasakronans fastighet Sandryggen 1, Lunds första skyskrapa. När flyttlasset till Sandryggen går under första kvartalet 2015 lämnar Försäkringskassan cirka 1 000 kvm efter sig i fastigheten Repslagaren på Stora Södergatan 45-47 i centrala Lund. Nu är det klart att Lunds kommun flyttar in på dessa ytor, och därtill ytterligare 1 800 kvm. Fastigheten är därmed fullt uthyrd.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Kjellin
Chef region Öresund
Tel: 070-575 75 83
E-post: anders.kjellin@vasakronan.se 

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se