Lourdes González Osnaya vinnare av Vasakronans konststipendium 2018

2018-05-31

Vasakronans årliga stipendium till en masterelev på Konstfack går i år till Lourdes Gonzáles Osnaya. Gonzales får stipendiet för sitt konstverk ”AUSENCIA, tan lejos y tan cerca/Så långt borta och så nära”.

Gonzáles är utbildad i industridesign, keramik och textil. Hon kombinerar olika tekniker, material och discipliner för att utveckla och experimentera med textil i ett vidgat fält.

Under sin Masterutbildning på Konstfack har Gonzáles utgått från begrepp som sorg och förlust i en samtid där hotbilder och påminnelser om våld och miljöförstöring är påtagligt närvarande. Hon har tagit avstamp i sin bakgrund och kunskap om mexikanska sorgeritualer och de material som ofta används i dem, t.ex. lök, vax och papper och bearbetat dem helt unikt. De skulpturala verk hon presenterar är närmast översinnliga och lämnar ingen oberörd. På ett lågmält vis berör hennes verk frågor om kroppens och materiens förgänglighet, kretslopp, jordens resurser och skörhet.

Gonzáles visar genom sitt omsorgsfullt och tålmodigt gestaltade masterarbete på vårt behov av fler uttryck och former för de existentiella frågorna i livet. Hur handens arbete, tiden och de fysiska materialen kan uttrycka något vi inte alltid kan formulera eller förstå på annat vis.                                                                                                              

I en digitaliserad samtid där tempot ständigt ökar påminner hon oss om vår sårbarhet. Att respekten för såväl människor som de miljöer vi vistas i är grunden för ett hållbart samhälle. Hennes arbete är därför värdefullt för alla aktörer som verkar inom det offentliga rummet.

– Skälet till att Vasakronan delar ut det här stipendiet är att vi är övertygade om att omsorgsfullt utformade miljöer stimulerar människor på ett positivt sätt, här fyller konsten en viktig funktion. Stipendiet är ett sätt för oss att uppmuntra och stötta tillväxten på området säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Stipendiet delades ut av Tina Nyholm, fastighetschef Telefonplan Vasakronan, vid en ceremoni på Konstfack den 31 maj.

Klicka här för bilder på konstverket.

För mer information, vänligen kontakta:
 

Media

Konstfack stipendie Gonzales

Konstfack stipendie Gonzales

Fotograf: Karin Taawo Bektasevic