Kontorets inredning och läge påverkar företagets image

2014-11-04

Nästan 3 av 4 kontorsanställda i Sverige tycker att kontorets utseende och utformning har stor påverkan på hur andra uppfattar företaget eller organisationen. De största imagehöjarna är inredningen och läget. Kontorets läge är också det man skryter mest om när man pratar med andra om sin arbetsplats. Inne på kontoret är massage och gym det som står högst på önskelistan. 34 procent anser att kontorets utseende och utformning spelade roll när de valde att börja på sitt nuvarande jobb. Bland unga är den siffran ännu högre.

Vasakronans senaste Kontorsbarometer visar att 72 procent av Sveriges kontorsanställda anser att kontorets utseende och utformning har stor påverkan på hur andra uppfattar och ser på företaget eller organisationen. När kontorsanställda pratar med vänner eller familjemedlemmar om sitt kontor är det vissa saker som lyfts fram. Det skryts mest om läget, därefter kommer utsikten och teknisk utrustning.

Kontorsbarometern visar också att kontorets utformning spelar roll vid valet av arbetsplats. Var tredje kontorsanställd svarar att kontorsutformningen påverkade deras val. Yngre anger i högre utsträckning än äldre att kontorslokalernas utformning spelade roll i deras val. 42 procent av dem mellan 18 och 30 år svarar att kontorsutformningen spelade roll i valet av deras nuvarande arbetsplats.

– Unga lockas ännu mer av en schysst kontorsutformning. Det kan vara bra att tänka på för att rekrytera och behålla unga talanger. Vi ser att yngre medarbetare har andra preferenser än äldre. De yngre värderar inredningen högre, och även att det finns speciella rum eller platser för olika aktiviteter, till exempel mötesrum med olika utformning eller spelrum, säger Peter Östman, kommunikationschef på Vasakronan.

Kontoret ger olika associationer. 38 procent anser att deras nuvarande kontorslokaler påverkar företagets eller organisationens image positivt. 17 procent upplever att deras lokaler påverkar imagen negativt. Imagepreferenserna ser också olika ut beroende på ålder. Äldre tror i högre utsträckning än yngre att kontorets tekniska utrustning påverkar imagen positivt.

– En genomtänkt kontorsutformning kan hjälpa till att stärka ett företags eller en organisations image. Det finns många saker som har betydelse för anseendet som kan vara svåra att påverka, men utformningen och utseendet på kontoret går verkligen att jobba med. Man kan till exempel konkretisera verksamheten i inredningen genom att lyfta fram det man gör på ett smart sätt. Då använder man den fysiska miljön för att profilera sig och bygga varumärke, säger Peter Östman.

Träning och avkoppling är i fokus när Sveriges kontorsanställda får önska vad de helst skulle vilja ha på sitt kontor. Massage och gym är det som efterfrågas mest. Kvinnor önskar sig massage och dagis för husdjuren i större utsträckning än män. Omvänt drömmer män i större utsträckning än kvinnor om spelrum på jobbet, bubbelpool eller relaxavdelning.

Mer information om undersökningsresultatet och Kontorsbarometern finns på www.kontorsbarometern.se, där det också går att filtrera svaren på kön, ålder och geografi.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Östman
Kommunikationschef
Tel: 070- 968 15 60
E-post: peter.ostman@vasakronan.se  

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Hur stor påverkan anser du att ett kontors utseende och utformning har på ett företags eller en organisations image (dvs. hur andra uppfattar och ser på företaget/organisationen)?

Mycket stor 14%
Ganska stor 58%
Inte särskilt stor 20%
Inte alls stor 4%
Vet ej 4%

När du valde att börja på ditt nuvarande arbete, i vilken utsträckning spelade kontorslokalernas utseende och utformning in i ditt val?

Mycket stor utsträckning 2%
Ganska stor utsträckning 6%
Inte särskilt stor utsträckning 25%
Inte alls 63%
Vet ej/kan ej svara 4%

Om du pratar med en vän eller familjemedlem om ditt kontor, vilka positiva saker brukar du lyfta fram? Fritt antal svarsalternativ valbara

Läget 28%
Utsikten 12%
Den egna tekniska utrustningen (t.ex. mobil och dator) 12%
Byggnaden 10%
Inredningen   9%
Kaffet   8%
Planlösningen   8%
Utbudet av mat, t.ex. fika eller frukost   8%
Teknisk infrastruktur i framkant (t.ex. videokonferens, wifi, papperslöst kontor)   6%
Kontorsmöblerna   5%
Speciella rum eller platser (t.ex. fina mötesrum, spelrum)   5%
Miljöarbetet på kontoret   4%
Fredagsvin/-öl eller motsvarande   3%
Annat   6%
Vet ej 11%
Jag pratar aldrig om mitt kontor med vänner eller familj 28%Hur anser du att utseende och utformning av dina nuvarande kontorslokaler påverkar företagets eller organisationens image (dvs. hur andra uppfattar och ser på ditt företag eller din organisation)?

Positivt 39%
Ingen påverkan 37%
Negativt 17%
Vet ej 7%

Vad av följande på eller i anslutning till kontoret anser du främst kan hjälpa till att höja ett företags eller en organisations image? Max tre svarsalternativ valbara

Inredningen 34%
Läget 31%
Teknisk infrastruktur i framkant (t.ex. videokonferens, wifi, papperslöst kontor etc.) 24%
Den egna tekniska utrustningen (t.ex. mobil och dator) 21%
Planlösningen 20%
Speciella rum eller platser (t.ex. fina mötesrum, spelrum) 19%
Kontorsmöblerna 15%
Byggnaden 13%
Utbudet av mat, t.ex. fika eller frukost 11%
Miljöarbetet på kontoret 11%
Kaffet 10%
Utsikten 9%
Fredagsvin/-öl eller motsvarande 3%
Jag tror inte att någonting i kontorsutformningen kan hjälpa till att höja ett företags eller en organisations image 8%
Vet ej 7%

Vad av följande skulle du helst vilja ha på ditt kontor? Max tre svarsalternativ valbara                    

Massage 38%
Gym 34%
Bubbelpool/relaxavdelning 18%
Spelrum/hörna (t.ex. pingisbord, flipper eller tv-spel) 14%
Egen företagskock 13%
Möjlighet till service/tjänster (t.ex. kemtvätt, skomakare)   9%
Dagis/fritids för medarbetares husdjur   8%
Dagis/fritids för medarbetares barn   7%
Biosalong   4%
Inget av ovanstående 19%


Dokument och länkar

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 89 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 189 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se