Konstverk markerar avslut för Vasakronans projekt Rosenborg i Frösunda

2014-08-26

I dagarna färdigställer Vasakronan hus 4 i kvarteret Rosenborg, Frösunda. I morgon, den 27 augusti, avtäcks konstverket ”DANDY” som med sin placering vid E4:an blir ett av Stockholms mest synliga och publika verk. ”DANDY” markerar slutpunkten för Vasakronans mångåriga arbete med att utveckla området.

Sedan 2005 har Vasakronan, tillsammans med JM, Solna Stad och andra aktörer, jobbat aktivt för att utveckla stadsdelen Frösunda i Solna. Resultatet är kvarteret Rosenborg, med kontorsfastigheterna Rosenborg 1 och 2 som stod klara 2007. Hus 3 som stod färdigt i januari 2014 och hyser hyresgästen Bisnode. Hus 4 är klart för inflyttning hösten 2014 och välkomnar då bland andra JM, Cramo och Svenska Mäklarhuset som hyresgäster. Uthyrningsgraden för hela kvarteret Rosenborg är därmed cirka 90 procent.

– Att arbeta med egenutveckling av fastigheter i bra lägen är en del av Vasakronans långsiktiga strategi och ett sätt att bidra till utvecklingen av ett område som vi ser har potential på sikt. Kvarteret Rosenborg är ett bra exempel på hur vi gör detta, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Den totala investeringen i kvarteret Rosenborg är cirka 1 mdkr och den totala kontorsarean cirka 45 000 kvadratmeter.

Vasakronans mångåriga engagemang i Frösunda fullbordas nu genom invigningen av konstverket DANDY, en 14 meter hög skulptur av konstnärsgruppen Inges Idee. Skulpturen står parallellt med E4:an och blir en oväntad visuell upplevelse och ett nytt riktmärke för tusentals passerande.

-Vasakronan satsar mycket på konst både i och runt våra fastigheter, säger Fredrik Wirdenius. Konsten bidrar till att kunderna trivs och ger fastigheten en egen identitet. Med DANDY vill vi bjuda stockholmarna på ett ovanligt publikt verk som når tusentals människor varje dag.

Invigning onsdag 27 augusti
Verket invigs av Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna, samt Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan, i sällskap av medlemmar ur konstnärsgruppen Inges Idee. Moderator är Salka Bornold Hallström, journalist och författare.
Tid:
kl. 09.00-10.00
Plats:
Rosenborgsgatan 10-12 (framför huset, mot E4:an).

F
ör mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd  Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se 

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se     

Media

DSC6744

DSC6744

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 89 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 189 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se