Jonas Bjuggren slutar på Vasakronan

2016-11-16

Jonas, som idag är regionchef i Uppsala på Vasakronan, går till en ny tjänst som Förvaltningsdirektör på Akademiska Hus.

Jonas behåller sin tjänst som regionchef fram till dess att en ersättare har rekryterats och tillträder sin nya tjänst på Akademiska hus senast den 1 maj 2017. Som Förvaltningsdirektör i Akademiska Hus kommer Jonas att ingå i företagsledningen.

Fredrik Wirdenius
Vd  Vasakronan 
Tel: 070-553 80 62
E-post:  fredrik.wirdenius@vasakronan.se  

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post:  rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se     

Media

Jonas Bjuggren

Jonas Bjuggren

Fotograf: Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 109 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 181 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se