Jesper Örtengren blir chef affärsutveckling handel

2013-01-18

Vasakronan utser Jesper Örtengren till ansvarig för handel och stärker därmed sin position som handelsaktör ytterligare. Jesper får ansvaret att samordna företagets handelsfunktioner när det gäller produkter, lägen och arbetssätt. Målsättningen är att förbättra synergierna i företaget och stärka Vasakronans möjlighet att möta kundernas förväntningar – oavsett marknad.

Med mer än 800 butiker i beståndet och 350 000 kvadratmeter handelsyta är handel en betydande del av Vasakronans totala affär. Utnämningen av Jesper är ett led i den fortsatta utvecklingen att bli en ännu mer professionell samarbetspartner till nya och befintliga handelskunder.

I Jespers ansvarsområde ligger att samordna företagets resurser samt säkra och samordna strategierna för Vasakronans arbete när det gäller produkter, lägen och arbetssätt.

-Handel är en bransch i förändring. Som en av landets största handelsaktörer ser vi därför ett behov av att bli ännu bättre på att möta våra kunder – oavsett bransch eller marknad. För att lyckas med det behöver vi en sammanhållande kraft och det är den uppgift Jesper nu har fått, säger Fredrik Wirdenius, vd på Vasakronan.

Handel har varit en del av Jespers hela yrkesverksamma liv. Han har bland annat arbetat som försäljare av kontorsmaskiner, drivit en butik åt Löplabbet och varit etableringskonsult på Colliers. 2005 började han som biträdande marknadsområdeschef handel på dåvarande AP Fastigheter och har därefter haft ett flertal olika roller inom handel i Göteborg. Jesper jobbar idag som fastighetschef handel i Göteborg.

I sin nya roll kommer Jesper att arbeta över alla orter som Vasakronan har verksamhet.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070- 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Media

Vasakronan

Vasakronan

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 83 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 194 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se