Ivana Stankovic ny affärsområdeschef i Malmö

2017-02-20

Vasakronan har anställt Ivana Stankovic som affärsområdeschef kontor i region Öresund.

Ivana har en bakgrund inom både fastigheter, ledarskap, teknik och försäljning. Hon har de senaste sju åren varit verksam på Wihlborgs Fastigheter AB i Malmö och kommer närmast från en tjänst som fastighetschef för kommersiella fastigheter. Hon har tidigare jobbat på ISS Facility Services.

Som affärsområdeschef kontor får Ivana ansvaret för att utveckla och förvalta Vasakronans fastighetsbestånd i Malmö och Lund.

– Rollen som affärsområdeschef är bred och omfattar både affärer, ledarskap, strategi och mer verksamhetsnära uppgifter. Ivana har den erfarenheten och jag är glad att kunna knyta både den och hennes person till Vasakronan, säger Anna Stenkil.

Ivana tillträder sin nya tjänst senast den 1 maj 2017 och efterträder då Anna Stenkil som nyligen tillträdde tjänsten som chef region Öresund.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Stenkil
Chef region Öresund
Tel: 070-241 48 93
E-post: anna.stenkil@vasakronan.se  

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 116 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 179 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se