Houdini öppnar grön butik i Göteborg

2014-09-01

Idag, den 1 september, öppnar Houdini Sportswear Sveriges (eller kanske världens?) grönaste butik. Butiken ligger på Magasinsgatan 22 i Göteborg.

För Houdini är miljöfrågan central och tron på att både produktion och konsumtion kan ske på ett miljövänligt sätt är stenhård. Företaget har gått från linjärt till cirkulärt och har utvecklat nya hållbara affärsmodeller med målsättningen att inspirera andra.

Butiken på Magasinsgatan är Houdinis första i Göteborg och förutom det självklara som att erbjuda försäljning av företagets miljöriktigt producerade varor så kommer man också att erbjuda second hand-försäljning, uthyrning, reparationsservice och återvinning av produkter. Lokalen kommer även att användas för olika typer av event kopplade till hälsa, välmående och utomhusliv och på byggnadens innergård kommer man att odla sina egna grönsaker.

Kristina Pettersson Post, chef region Göteborg, konstaterar att miljöfrågan är lika självklar för Houdini som den är för Vasakronan och att samarbetet kring etableringen har varit fantastiskt:

– Vi har fungerat som strategisk rådgivare i miljöfrågor som rör butikslokalen och vi har levererat en grön lokal med låg energianvändning och miljöanpassade material. Den fyller nu Houdini med sin gröna affär. Etableringen av Houdini är ett bra exempel på hur vi tillsammans med våra kunder kan göra större nytta för miljön än var och en för sig, säger Kristina Petersson Post.

Kort om Vasakronans miljöarbete:

  • Vasakronan är klimatneutralt och certifierat enligt ISO 14001.

  • Sedan 2009 har vi minskat energianvändningen i våra fastigheter med 30 procent. Idag ligger energianvändningen 47 procent under branschsnitt.

  • 2009 introducerade vi så kallade ”gröna avtal”, något som idag är branschstandard. Sedan dess har mer än 1 000 gröna avtal tecknats – Houdini är ett av de företag som valt att göra det.

  • Under 2014 pågår ett intensivt arbete med att miljöcertifiera de befintliga fastigheterna enligt miljöcertifieringssystemet LEED och vid utgången av 2014 ska 50 procent av beståndet vara certifierat.


För mer information, vänligen kontakta:

Kristina Pettersson Post
Chef region Göteborg
Tel: 070–671 54 24
E-post: kristina.pettersson.post@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell

Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Houdini

Houdini

Houdini 1

Houdini 1

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 89 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 189 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se