Almedalsveckan har blivit ett allt större forum för näringslivet och fastighetsbranschen som har flera aktörer på plats i årets upplaga.

Fredrik Wirdenius, vd på Vasakronan, konstaterar att hållbarhetsfrågor och stadsutveckling hör till de mest aktuella ämnena:

– Sverige har många utmaningar när det gäller miljöfrågor, hållbarhetsarbete i stort och stadsutveckling. Vasakronan ligger i framkant på många sätt och Almedalen är ett av flera forum där vi kan bidra med vår kunskap och dela med oss av hur vi har arbetat för att nå våra högt satta mål inom till exempel miljö.

Här hittar du Vasakronans representanter i Almedalen:

Dag Tid Arrangör Programpunkt Plats
Tisdag
2 juli
13.30-15.00 Hagainitiativet Näringlisvet klimatracar – vilka politiker hjälper dem i mål?
Deltar: Fredrik Wirdenius vd, Vasakronan
Båten Blue Charm, Visby inre hamn
Onsdag
3 juli
09.30-10.30 Business Arena Vad händer med Stockholm city? Stadsutveckling av citykärnan.
Deltar: Fredrik Wirdenius vd, Vasakronan
Burmeister, Strandg. 9
Onsdag
3 juli
15.00-15.30 Hagainitiativet Vd:ar om klimat- och hållbarhetsengagemang
Deltar: Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan
Löfbergs kaffevagn, Cramérgatan, plats 105
Onsdag
3 juli
18.00-18.45 SGBC Vem får årets ledartröja? Är kommunerna eller näringslivet bäst på hållbart byggande?
Deltar: Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan
Gotlands museum, Strandg. 14
Fredag
5 juli
09.30-10.30 Fastighetsnytt och Fastighetsägarna Hållbar stadsplanering.
Deltar: Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan
Burmeister, Strandg. 9