Håll Nollans säkerhetspush – tillsammans för tryggare byggen

2021-09-21

Idag den 21 september kl. 13.00 stannar en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i Sverige upp för att genomföra Håll Nollans säkerhetspush – en manifestation med fokus på att skapa en olycksfri bygg- och anläggningsbransch. Vasakronan krokar arm med många olika entreprenörer och deltar med flera byggarbetsplatser i Stockholm, Göteborg och Uppsala.

Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de viktigaste frågorna för bygg- och fastighetsbranschen – att ingen ska skada sig på en byggarbetsplats. Idag genomförs för andra året i rad en säkerhetspush. Syftet med säkerhetspushen är att skicka en stark och unison signal i hela byggbranschen att samarbete bidrar till att vi når visionen. Genom att lyfta goda exempel från vardagen och utbyta erfarenheter vill Håll Nollan uppmärksamma att samverkan över gränserna ger en bra säkerhetskultur och säkrare arbetsplatser.

– När vi startar ett byggprojekt så vet vi att risken är stor för att människor kommer att skada sig. Det kan vi aldrig acceptera. Därför jobbar vi i nära dialog med våra leverantörer för att deras medarbetare, de som utför arbetet på uppdrag av oss, ska ha en god och säker arbetsmiljö. Målet för Vasakronan är detsamma som för Håll Nollan – alla ska komma hem oskadda efter varje arbetsdag, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Vasakronan deltar i säkerhetspushen med följande projekt:

  • Göteborg: Kromet/Kaj 16, Platinan, Strömshuset
  • Stockholm: Folkungagatan 44/Nattugglan, Hötorgshus 2, Sergelgatan, Sperlingens backe 45
  • Uppsala: Magasin X

Läs mer om våra projekt och hur vi jobbar med våra leverantörer.

Vasakronan är en av initiativtagarna till Håll Nollan som bildades 2017. Idag är Håll Nollan en förening med över 80 medlemmar som alla samverkar för noll olyckor i bygg- och anläggningsbranschen, bland annat genom att ta fram arbetsmiljöstandarder, guider och genomföra utbildningar. Säkerhetspushen är ett komplement till andra säkerhetsdagar som finns inom branschen.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

platinan nord 2021

platinan nord 2021

Fotograf: Bild: Vasakronan

folkungatan44-exterior-3

folkungatan44-exterior-3

Fotograf: Bild: Vasakronan

mx-sidenvvargatan-white-scaled

mx-sidenvvargatan-white-scaled

Fotograf: Bild: Vasakronan

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 170 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 170 fastigheter med en total area på cirka 2,3 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se