Håll Nollans säkerhetspush – tillsammans för tryggare byggen

Håll Nollans säkerhetspush – tillsammans för tryggare byggen

Idag, den 21 september kl. 13.00, stannar en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i Sverige upp för att genomföra Håll Nollans säkerhetspush – en manifestation med fokus på att skapa en olycksfri bygg- och anläggningsbransch. Vasakronan krokar arm med många olika entreprenörer och deltar med flera byggarbetsplatser i Stockholm, Göteborg och Uppsala.

Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de viktigaste frågorna för bygg- och fastighetsbranschen – att ingen ska skada sig på en byggarbetsplats. Idag genomförs för andra året i rad en säkerhetspush. Syftet med säkerhetspushen är att skicka en stark och unison signal i hela byggbranschen att samarbete bidrar till att vi når visionen. Genom att lyfta goda exempel från vardagen och utbyta erfarenheter vill Håll Nollan uppmärksamma att samverkan över gränserna ger en bra säkerhetskultur och säkrare arbetsplatser.

– När vi startar ett byggprojekt så vet vi att risken är stor för att människor kommer att skada sig. Det kan vi aldrig acceptera. Därför jobbar vi i nära dialog med våra leverantörer för att deras medarbetare, de som utför arbete på uppdrag av oss, ska ha en god och säker arbetsmiljö. Målet för Vasakronan är detsamma som för Håll Nollan – alla ska komma hem oskadda efter varje arbetsdag, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Vasakronan deltar i säkerhetspushen med följande projekt:

  • Göteborg: Kromet/Kaj 16, Platinan, Strömshuset
  • Stockholm: Folkungagatan 44/Nattugglan, Hötorgshus 2, Sergelgatan, Sperlingens backe 45
  • Uppsala: Magasin X

Läs mer om våra projekt

Läs mer om hur vi jobbar med våra leverantörer

Vasakronan är en av initiativtagarna till Håll Nollan som bildades 2017. Idag är Håll Nollan en förening med över 80 medlemmar som alla samverkar för noll olyckor i bygg- och anläggningsbranschen, bland annat genom att ta fram arbetsmiljöstandarder, guider och genomföra utbildningar. Säkerhetspushen är ett komplement till andra säkerhetsdagar som finns inom branschen.

För mer information,
vänligen kontakta:

Verkställande direktör Johanna Skogestig 073-068 75 17 · 08-566 206 10 johanna.skogestig@vasakronan.se
Kommunikationschef Rebecca L Thorell 072-222 15 09 · 08-566 205 09 rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se