Håll Nollans säkerhetspush för tryggare byggen

2023-09-19

Idag den 19 september kl. 13.00 stannar en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i Sverige upp för att genomföra Håll Nollans säkerhetspush – en manifestation med fokus på att skapa en olycksfri bygg- och anläggningsbransch. I år uppmärksammas hur kommunikation och dialog bidrar till en säkrare arbetsplats. Vasakronan krokar arm med flera olika entreprenörer och deltar med ett antal byggarbetsplatser i Stockholm, Göteborg och Uppsala.

Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de viktigaste frågorna för bygg- och fastighetsbranschen – att ingen ska skada sig på en byggarbetsplats. Idag genomförs för fjärde året i rad en säkerhetspush. Syftet med säkerhetspushen är att skicka en stark och unison signal i hela byggbranschen att samarbete bidrar till att vi når visionen. Genom att lyfta goda exempel från vardagen och utbyta erfarenheter vill Håll Nollan uppmärksamma att samverkan över gränserna ger en bra säkerhetskultur och säkrare arbetsplatser.

– Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet. Genom kommunikation och nära dialog kan vi tillsammans med våra leverantörer hitta gemensamma lösningar för en god och säker arbetsmiljö. Vasakronan ställer hårda krav och målet för oss är detsamma som för Håll Nollan – alla ska komma hem oskadda efter varje arbetsdag, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Vasakronan deltar i säkerhetspushen med följande projekt:

  • Stockholm: Grev Tureplan, Hästskopalatset
  • Göteborg: Kaj 16
  • Uppsala: Lumi

Läs mer om våra projekt och hur vi jobbar med våra leverantörer.

Vasakronan är en av initiativtagarna till Håll Nollan som bildades 2017. Idag är Håll Nollan en förening med cirka 100 medlemmar som alla samverkar för noll olyckor i bygg- och anläggningsbranschen, bland annat genom att ta fram arbetsmiljöstandarder, guider och genomföra utbildningar. Säkerhetspushen är ett komplement till andra säkerhetsdagar som finns inom branschen.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Hästskopalatset

Hästskopalatset

Fotograf: Fotograf

Lumi

Lumi

Fotograf: Fotograf

Kaj 16

Kaj 16

Fotograf: Bild: Vasakronan/TMRW/Dorte Mandrup

Grevtureplan

Grevtureplan

Fotograf: Vasakronan

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 182 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning. Men aldrig på bekostnad av människor och miljö. Läs mer på www.vasakronan.se