Håll Nollans säkerhetspush för tryggare byggen

2022-09-20

Idag den 20 september kl. 13.00 stannar en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i Sverige upp för att genomföra Håll Nollans säkerhetspush – en manifestation med fokus på att skapa en olycksfri bygg- och anläggningsbransch. I år ligger extra fokus på goda relationer. Vasakronan krokar arm med flera olika entreprenörer och deltar med ett antal byggarbetsplatser i Stockholm och Uppsala.

Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de viktigaste frågorna för bygg- och fastighetsbranschen – att ingen ska skada sig på en byggarbetsplats. Idag genomförs för tredje året i rad en säkerhetspush. Syftet med säkerhetspushen är att skicka en stark och unison signal i hela byggbranschen att samarbete bidrar till att vi når visionen. Genom att lyfta goda exempel från vardagen och utbyta erfarenheter vill Håll Nollan uppmärksamma att samverkan över gränserna ger en bra säkerhetskultur och säkrare arbetsplatser.

– Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet. Vasakronan ställer hårda krav och vi jobbar i nära dialog med våra leverantörer för att deras medarbetare, de som utför arbete på uppdrag av oss, ska ha en god och säker arbetsmiljö. Målet för Vasakronan är detsamma som för Håll Nollan – alla ska komma hem oskadda efter varje arbetsdag, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Vasakronan deltar i säkerhetspushen med följande projekt:

  • Stockholm: Hötorgshus 2, Sergelgatan, Grev Tureplan
  • Uppsala: Lumi

Läs mer om våra projekt och hur vi jobbar med våra leverantörer.

Vasakronan är en av initiativtagarna till Håll Nollan som bildades 2017. Idag är Håll Nollan en förening med över 100 medlemmar som alla samverkar för noll olyckor i bygg- och anläggningsbranschen, bland annat genom att ta fram arbetsmiljöstandarder, guider och genomföra utbildningar. Säkerhetspushen är ett komplement till andra säkerhetsdagar som finns inom branschen.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

stockholm hötorgshusen

stockholm hötorgshusen

Fotograf: Gustav Kaiser

wester elsner Sergelgatan Vy Terrass Flygvy 20200402 1

wester elsner Sergelgatan Vy Terrass Flygvy 20200402 1

Fotograf: Vasakronan/Wester+Elsner

Grevtureplan 006

Grevtureplan 006

Fotograf: Vasakronan

Vasakronan-Sodra city-Lumi 1

Vasakronan-Sodra city-Lumi 1

Fotograf: Vasakronan/Walk The Room

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 196 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 168 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se