Gina Tricot storsatsar i Perukmakaren i Göteborg

2014-01-21

Vasakronan har tecknat avtal med Gina Tricot om knappt 1 000 kvm butikslokal i kvarteret Perukmakaren på Fredsgatan i centrala Göteborg.

Perukmakaren har under en tvåårsperiod genomgått en omfattande modernisering och kvartetet har fått en total ”make-over”. Målet har varit att utveckla handeln och gatustråken längs Fredsgatan, Drottninggatan och Kyrkogatan. Med den målsättningen för ögonen har Vasakronan omvandlat förrådsytor till butiker, kontor till hotell och bytt ut tekniska installationer.

Exteriört är förändringen påtaglig. Fasaderna har moderniserats och fått nya uttryck och de befintliga arkaderna längs Drottning- och Kyrkogatan har glasats in. Antalet butikslokaler har utökats och i det hörn som tidigare var entré till parkeringshuset får nu Gina Tricot en stor butiksentré.

-Vi har under en tid utvecklat hela kvarteret Perukmakaren för att det ska passa in bättre i gatustråket. Förutom själva fastigheten har vi tillsammans med Göteborgs kommun och Trafikkontoret även gjort i ordning gatorna. Nu börjar vi bli färdiga och Gina Tricot passar perfekt i en av de nya lokalerna, säger Jesper Örtengren, affärsutvecklingschef handel, Vasakronan.

Gina Tricot öppnar sin nya butik i slutet av april, kort efter det att Svenska Turistföreningen har slagit upp dörrarna till sitt nya ”STF Göteborg City Hotell och Vandrarhem” i samma kvarter.

För mer information, vänligen kontakta:

Jesper Örtengren
Affärsutvecklingschef handel
Tel: 070-871 13 66
E-post: jesper.ortengren@vasakronan.se  

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Drottninggatan Ostra Larmgatan

Drottninggatan Ostra Larmgatan

Fredsgatan Drottninggatan

Fredsgatan Drottninggatan

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 86 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 190 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se