Fullt hus i Kista när Vasakronan bygger nytt igen

2013-02-19

Vasakronan har tecknat ett 12-årigt hyresavtal med hyresgäst i Kista. Det blir startskottet för bygget av en ny kontorsfastighet om 19 000 kvadratmeter i Kista Terrass. I och med att avtal har tecknats är fastigheten fullt uthyrd. Byggnaden omfattar 19 000 kvadratmeter uthyrningsbar area samt garage och investeringen uppgår till cirka 480 mkr. Därmed har Vasakronan tre pågående nybyggnadsprojekt i Stockholm.

Vasakronan är en av de största fastighetsägarna i Kista och äger sedan tidigare bland annat profilfastigheterna Kista Science Tower, Kista Entré och Modemet. Utöver dessa har man också cirka 200 000 kvadratmeter befintliga och blivande byggrätter. Nu byggs ytterligare ett hus, hus 9, vilket kan komma att kompletteras med ytterligare ett då även ett samverkansavtal mellan parterna finns på plats.

Per Thiberg är chef för fastighetsutveckling och uthyrning på Vasakronan:

-Vi tror starkt på Kista och områdets fortsatta utveckling. Vår vision för Kista Terrass är att skapa ett attraktivt område med främst moderna verksamhetsstödjande kontorsfastigheter för både stora och små företag. Summan av våra befintliga och blivande byggrätter gör det möjligt för oss att realisera den visionen och bygget av hus 9 är ett steg på vägen.

I likhet med de två andra nybyggnadsprojekten i Stockholm, Svea Artilleri och Frösunda, blir även hus 9 en fastighet med hög teknisk standard och flexibilitet. Lokalerna ska klara kundens högt ställda krav men hus 9 är även förberett för en framtida multitenant-lösning för mindre företag.

– Den totala investeringen för våra pågående projekt i Stockholm är ca 1,2 mdkr och den totala uthyrningsbara kontorsarean ca 43 000 kvadratmeter. Det är ett starkt tillskott av toppmoderna lokaler till Vasakronans redan högkvalitativa fastighetsinnehav. Uthyrningsgraden i projekten är idag 92 procent, säger Per Thiberg.

Zengun har upphandlats som totalentreprenör för att uppföra hus 9 som ska stå klart för inflyttning under första kvartalet 2015.

Målsättningen är att byggnaden ska miljöklassas enligt LEED Gold och parterna kommer att teckna ett grönt hyresavtal.

Per Thiberg
Chef fastighetsutveckling och uthyrning
Tel: 070–211 91 92
E-post: per.thiberg@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell

Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 84 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 193 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se