Frida Wallin tilldelas Vasakronans stipendium till Konstfackelev

För femtonde året i rad delar Vasakronan ut ett stipendium till en elev vid Konstfack. I år går stipendiet till Frida McDavitt Wallin för sitt examensarbete ”Sandhagen 2 – A project about reusing materials as a way to rethink how architecture can be produced”

Med sitt arbete undersöker Frida den viktiga frågan hur vi kan förlänga livslängden hos interiöra byggnadsdelar genom återbruk.

-Sandhagen 2 är inte bara ett spännande konstverk. Det pekar också på en högaktuell och viktig samhällsfråga nämligen den om hur vi bättre kan ta till vara och omvandla både den byggda miljön och de material vi har omkring oss. Helt enkelt återbruka på ett begåvat sätt, säger Peter Östman, jurymedlem och kommunikationschef Vasakronan.

Bakom varje examensarbete ligger mycket tankemöda och många timmars arbete och juryn konstaterar att samtliga nominerade förslag är av hög kvalitet

-Stipendiet är ett sätt för oss att uppmuntra och stötta unga begåvade konstnärer och som representant för juryn vill jag verkligen tacka alla studenter som deltagit. Jag passar samtidigt på att gratulera Frida, säger Peter Östman.

Juryns motivering lyder:

”Med utgångspunkt från ett både konstnärligt och praktiskt tillvägagångssätt har Frida McDavitt Wallin kartlagt en byggnad i Slakthusområdet som står inför rivning och metodiskt dokumenterat dess interiöra byggnadselement samt utvecklat sina observationer till väl genomarbetade skisser, film och fysiska objekt.

Genom en förutsättningslös och intuitiv gestaltningsprocess lyssnar hon till byggnadselementen och frågar sig vad de vill bli när de tar ny form. Materialen bär på så sätt med sig sin historia i ny gestalt, där till exempel ett räcke i trä blir till en väggfast belysningsarmatur och två betongpelare bildar en skulptural portik.

I sitt examensarbete inspirerar Frida McDavitt Wallin till ett innovativt tänkande och visar på fler tillvägagångssätt för hur vi kan ta till vara och omvandla den byggda miljön och de material vi har omkring oss i den fortsatta utvecklingen av ett både väl gestaltat och hållbart samhälle.”

Omsorgsfullt utformade miljöer stimulerar människor på ett positivt sätt och vi är övertygade om den fysiska miljöns kraft när det gäller att förändra och utveckla. Därför är konst, design och arkitektur viktiga beståndsdelar i vår verksamhet. Både när vi utvecklar ett hus, kvarter eller ett stråk men även när vi utformar kontorsmiljöer. Väl genomtänka är våra stads- och kontorsmiljöer nämligen utmärkta verktyg för att förändra, påverka och inspirera.

Klicka här för att läsa mer om Frida Wallin

Juryledamöter:

  • Staffan Arwidi, Vasakronans konstråd
  • Susanne Wallberg, projektchef, Vasakronan
  • Peter Östman, Vasakronans konstråd
  • Maria Lantz, Konstfack
  • Ann Magnusson, konstkonsult, Vasakronans konstråd

 

Rebecca L Thorell

Kommunikationschef 072-222 15 09 · 08-566 205 09