Förändringar i Vasakronans bolagsledning

2022-09-13

Vasakronan har en lång historia av framgångsrikt fastighetsföretagande och resultatet för första halvåret 2022 var ett av bolagets bästa någonsin. Nu förändras organisationen med målet att skapa ännu bättre förutsättningar för bolaget att långsiktig ta vara på nya affärs- och utvecklingsmöjligheter. Förändringen innebär en samordning av resurser och kompetenser inom tre områden; Teknik, Kund och marknad samt Investeringar och projekt.

För att ytterligare öka takten i hållbarhetsarbetet renodlas teknikorganisationen med Sandra Jonsson som teknikchef. Sandra tar därmed plats i bolagets ledningsgrupp. Nicklas Walldan, blir utvecklingschef för en nybildad enhet där IT, Inköp och Kundservice ingår. Anna Denell, hållbarhetschef sedan många år, träder också in i ledningsgruppen.

Resurserna för kund- och marknadsbearbetning på de olika orterna samordnas under ledning av Bo de Besche som blir chef för den nya enheten Kund och marknad. I samband med detta tillträder Anna Nordin som ny chef för Stockholm. Anna Stenkil och Kristina Pettersson Post kvarstår som chefer för Malmö respektive Göteborg. Britt Lindqvist återvänder till Vasakronan efter en tid utanför bolaget för att ta rollen som affärsutvecklingschef inom Kund och marknad. I enheten ingår även Marknadsavdelningen under ledning av Viktoria Nilsson, marknadschef.

Jan-Erik Hellman är chef för bolagets investerings- och projektverksamhet där nu avdelningarna transaktion, stadsutveckling och projektgenomförande ingår.

– Vi har successivt och över tid gjort justeringar i olika delar av organisationen. Med formeringen av den här nya organisationen tar vi nästa steg och skapar ännu bättre förutsättningar att även fortsättningsvis möta kundernas stigande krav och förväntningar på ett bra sätt, säger Johanna Skogestig, vd.

Den nya organisationen träder i kraft den 1 oktober och bolagets ledningsgrupp består från och med då av: Johanna Skogestig, vd. Bo de Besche, chef kund- och marknad. Jan-Erik Hellman, chef investeringar och projekt. Sandra Jonsson, teknikchef. Christer Nerlich, chef ekonomi och finans. Nicklas Walldan, utvecklingschef. Sheila Florell, chefsjurist. Cecilia Söderström, HR-chef och Anna Denell, hållbarhetschef.

Ronald Bäckrud och Peter Östman lämnar ledningsgruppen för andra uppdrag i bolaget fram till årsskiftet 2023/24 då de har aviserat att de har för avsikt att gå i pension.  

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Johanna Skogestig DSF7640 1

Johanna Skogestig DSF7640 1

Fotograf: Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 196 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 168 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se