Förändring i Vasakronans ledning

2023-07-07

Jan-Erik Hellman, chef för Investeringar och projekt, har meddelat att han avser att lämna Vasakronan för en tjänst som vd för ICA Fastigheter. I samband med detta påbörjas en rekryteringsprocess för att hitta hans efterträdare.

Jan-Erik började på Vasakronan 2010 och har sedan dess haft en rad ledande positioner i bolaget, både på affärs- och projektsidan. Han kvarstår i sin nuvarande roll fram till dess att en ersättare har utsetts och tillträder sin nya tjänst på ICA Fastigheter senast vid årsskiftet 2023/24.

– Jan-Erik och jag har jobbat ihop i olika roller över tid och jag har alltid uppskattat hans breda kompetens och prestigelöshet. Jag är glad att han är kvar ännu en tid vilket ger oss goda möjligheter att hantera en överlämning under ordnade former, säger Johanna Skogestig.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Jan-Erik Hellman, chef investeringar och projekt

Jan-Erik Hellman, chef investeringar och projekt

Fotograf: Gustav Kaiser

Johanna Skogestig, vd

Johanna Skogestig, vd

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 182 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning. Men aldrig på bekostnad av människor och miljö. Läs mer på www.vasakronan.se