Fel kontorsutformning sänker medarbetarnas produktivitet

Nästan 1 av 3 som arbetar på kontor i Sverige anser att lokalerna inte är anpassade för att öka medarbetarnas produktivitet. Kontorsanställdas produktivitet varierar beroende på kontorets utformning, tiden på dygnet och hur nära chefen man sitter. Vasakronans undersökning Kontorsbarometern visar också att produktiviteten är som högst på förmiddagen, och att 41 procent av de kontorsanställda anser att de blir mer produktiva av att sitta nära chefen.

Skrivbordet på jobbet är den plats där svenskarna anser sig vara som mest produktiva. Den platsen toppar framför att jobba i hemmet och från andra platser på kontoret. 60 procent föredrar att sitta vid skrivbordet när de behöver lösa en uppgift effektivt. Det visar Kontorsbarometern från Vasakronan, som innehåller svar från 2036 kontorsanställda i Sverige. I kontorslandskap är fler flexibla med var de jobbar effektivast och svarar i större utsträckning att de föredrar att sköta produktivt arbete hemma, i mötesrum eller i en telefonhytt.

britt_storbild– Platsen där vi jobbar mest fokuserat varierar. Ju fler man är på arbetsplatsen desto mindre benägen är man att föredra skrivbordet för produktivt arbete. Drygt hälften av kontorsanställda på arbetsplatser med över 100 medarbetare föredrar att sitta på andra platser än vid det egna skrivbordet när de behöver arbeta fokuserat. En lösning kan vara aktivitetsbaserat kontor, som erbjuder medarbetarna ett smörgåsbord av olika zoner för olika typer av arbetsuppgifter, säger Britt Lindqvist, utvecklingschef på Vasakronan.

Produktiviteten på kontor är högst på morgonen och förmiddagen. 21 procent svarar att de är mest produktiva och får mest gjort under morgonen, medan 47 procent svarar förmiddagen. Lunchen innebär en tydlig dipp i produktiviteten, och under eftermiddagen är det färre som tycker att de får lika mycket gjort. Effektiviteten över dygnet varierar beroende på ålder. Äldre har en tydligare topp före lunch, medan 18–30-åringarna i högre grad känner sig produktiva efter lunch.

Kontorsbarometern visar också att det fysiska avståndet till chefen anses påverka produktiviteten. Fyra av tio bedömer att medarbetarna blir mer produktiva av att chefen sitter i närheten. Chefernas tilltro till sin egen förmåga att öka produktiviteten hos medarbetarna är större än vad medarbetarna själva upplever. 50 procent av cheferna anser att medarbetarna blir mer produktiva av att chefen sitter bland dem, medan motsvarande andel av medarbetarna är 38 procent.

– Arbetsplatsens utformning påverkar i hög grad verksamhetens effektivitet och lönsamhet. Samtidigt visar Kontorsbarometern att var tredje svensk som arbetar på kontor anser att det egna kontoret inte är anpassat för att underlätta produktivt arbete. Den fysiska miljön kan vara ett kraftfullt verktyg för att förändra och utveckla verksamheten – om man gör det på rätt sätt, säger Britt Lindqvist.

Tips! Så utformar du kontoret för att öka produktiviteten:

  • Börja med att ställa rätt frågor. Fundera över hur ni vill utveckla verksamheten och hur lokalen kan utformas för att stödja mål, visioner och arbetssätt.
  • Utgå från verksamhetens behov och skapa zoner eller rum för olika typer av aktiviteter.
  • Skapa förutsättningar för både gemenskap, interaktivitet och avskildhet.
  • Ta hänsyn till ljudmiljön och jobba med varierad akustik i olika delar av kontoret.

Mer information om undersökningsresultatet och Kontorsbarometern finns på www.kontorsbarometern.se, där det också går att filtrera svaren på kön, ålder och geografi.

För mer information, vänligen kontakta:

Britt Lindqvist
Utvecklingschef
Tel: 070-261 43 56
E-post: britt.lindqvist@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se